Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Denktank

Een cao is een complex verhaal. Maar om samen tot de beste cao te komen is jouw input nodig. Wat zie jij graag anders? Welke toevoegingen moeten opgenomen? Laat je hieronder horen zodat jij ook invloed uitoefent op de totstandkoming van de cao

Stand van zaken cao Bouw & Infra

De lopende cao voor de Bouw & Infra is in principe verlengd tot en met januari 2018. Dat komt doordat geen van de betrokken partijen de cao heeft opgezegd. Verandert er dan niets? Wel als het aan ons ligt.

Lees meer over de stand van zaken en geef jouw mening!

Klik hier