Stel je vraag over werk en inkomen

nep bond heeft principe akoord schilders ?

Wat zijn de consequenties voor werknemers wanneer dit Principeakkoord niet kan worden omgezet in een cao:
 Er worden geen loonsverhogingen doorgevoerd: 0,75% eenmalig week 41 2016, en in 2017 totaal 4,75% namelijk: 3,25% structureel week 1 2017, 1,5% structureel week 41 2017.
 De oude cao blijft gelden voor iedereen die op 31 december 2014 een vast dienstverband in onze bedrijfstak had en nog steeds bij de zelfde werkgever heeft. De cao geldt echter niet voor hen die na 31 december 2014 de bedrijfstak zijn binnengestroomd. Er is op dit moment dus geen sprake van een eerlijk speelveld! Wanneer u eenmaal uw baan bent verloren hoeft de nieuwe werkgever de cao niet te volgen (met alle risico’s van dien zoals bijvoorbeeld een lager loon en/of geen of te weinig vergoedingen). Zodra een nieuwe cao wordt afgesloten en Algemeen Verbindend is verklaard, geldt deze voor álle bedrijven in de bedrijfstak.
 De Wet Werk en Zekerheid blijft volledig van toepassing en die Wet leidt juist tot méér flexibele banen. In het principeakkoord is de wettelijke onderbrekingsperiode van 6 maanden teruggebracht naar 3 maanden: de situatie van vóór de invoering van de WWZ. Zonder de aanpassing van de WZZ, mag u pas na 6 maanden terugkeren bij uw werkgever wanneer u tijdelijk de WW in gaat. U heeft daarnaast een sollicitatieverplichting.
 Bedrijven kunnen hun concurrentiepositie niet verbeteren, als de kosten niet onder de loep worden genomen. Wanneer daarentegen een cao meer ruimte biedt voor het flexibel inzetten van eigen medewerkers, dan wordt het interessanter om medewerkers weer een dienstverband aan te bieden.
 De onzekerheid over het behouden van een contract voor onbepaalde tijd van de individuele werknemer in het bijzonder, zal blijven bestaan.
 De huidige mogelijkheden in de beoordelingssystematiek (matig, voldoende en uitstekend) blijven bestaan, voldoen niet en leiden nog steeds bij zowel werkgevers als bij werknemers tot grote onvrede.
 Omdat Naleving en Handhaving niet kan worden ingericht, kan er geen naleving zijn van gemaakte afspraken (bijvoorbeeld van de toepassing van de beoordelingssystematiek).
 Het blijven voortbestaan van de seniorendagenregeling brengt oudere medewerkers juist in een kwetsbare situatie. De bedrijven zullen met ingang van 1 januari 2017 namelijk zelf het loon van de door 55 plussers opgenomen seniorendagen moeten doorbetalen. Dit tast de concurrentiepositie van de bedrijven aan en dan met name wanneer zij (relatief) veel oudere medewerkers in dienst hebben.
 Werkgevers zullen dus moeten onderzoeken op welke wijze zij de kosten naar beneden kunnen brengen. Een nieuwe regeling voor Duurzame Inzetbaarheid zal niet kunnen worden ingericht waardoor werknemers die behoefte hebben aan begeleiding richting een nieuwe functie of zelfs een nieuwe baan, volledig afhankelijk zijn van de bereidheid van de werkgever om hierin te investeren.
 De collectieve Ongevallen Verzekering kan niet worden voortgezet in de cao (met alle risico’s van dien)  Een scholingsplan voor volwassen medewerkers dat er wél toe bijdraagt dat de medewerkers in de bedrijfstak worden gestimuleerd om scholing te volgen, kan niet worden uitgewerkt.

Reacties (40)
 • Voorgesteld antwoord
  Antwoord
  deze mail kreeg ik net binnen
  Waarom is het principe akkoord voor werknemers interessant?
  Loonsverhoging
  De totale loonsverhoging in 2017 is 4,75%. Daarnaast krijgen werknemers een éénmalige uitkering in week 41 van 2016 van 0,75 procent van het bruto jaarloon, omdat een nieuwe cao lang op zich heeft laten wachten. Over mogelijke loonsverhogingen in 2018 en 2019 wordt later gesproken door OnderhoudNL en LBV.
  Beoordelingssystematiek
  De huidige beoordelingssystematiek wordt transparanter en verbeterd. De huidige beoordelingsmogelijkheden ‘(matig’, ‘voldoende’ en ‘uitstekend’) voldoen niet en leiden bij zowel werkgevers als ook bij werknemers tot grote onvrede. Dit wordt aangepast. Daarnaast worden er beoordelingsformulieren opgenomen in de cao die werkgevers en werknemers kunnen helpen bij de beoordelingsgesprekken.
  Handhaving en naleving van de cao
  Werkgevers en werknemers streven naar een gelijk speelveld. Dit willen partijen bereiken door voorlichting en uitleg over de cao te geven en door controle op het naleven van de cao door het houden van toezicht op basis van meldingen. Werkgevers en werknemers richten hiervoor een nalevingsorgaan op. Handhaving en naleving van de cao is net zo belangrijk voor werknemers als voor werkgevers en het is daarom eerlijk om de kosten te delen.
  Duurzame inzetbaarheid
  De werknemer boven de 40 jaar heeft in het kader van duurzame inzetbaarheid met ingang van 1 januari 2017 ééns in de 5 jaar recht op een loopbaancheck en, wanneer van toepassing, een adviesgesprek (dan wel adviestraject). Daarnaast blijft het periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO) een onderdeel van de regeling. Uitgangspunt: medewerkers effectief begeleiden om gezond én met plezier in hun werk te helpen naar het moment waarop zij met pensioen gaan. Werkgevers betalen de premie voor duurzame inzetbaarheid. De verzekering wordt voor de duur van 5 jaar met een verzekeringsmaatschappij afgesloten.
  Wet Werk en Zekerheid (WWZ)
  De onderbrekingstermijn tussen 2 contracten wordt teruggebracht van 6 maanden naar 3 maanden. Zonder deze aanpassing van de WWZ, kan een werknemer pas na 6 maanden terugkeren bij zijn werkgever wanneer hij zijn baan is verloren. Tenminste: als hij dan nog nodig is, want de kans is groot dat de werkgever inmiddels een ander heeft ingeschakeld voor het werk. Door het principeakkoord kan het dus na 3 maanden (zoals vóór 1 juli 2015 het geval was). Hierdoor ontstaat meer ruimte waarmee het in dienst nemen en houden van werknemers wordt ondersteund in plaats van het inhuren van flexkrachten.
  Collectieve ongevallen verzekering COV (voortzetting verzekering):
  De premie wordt 100% door werkgevers opgebracht. De verzekering wordt voor de duur van 5 jaar met de verzekeringsmaatschappij afgesloten. Werkgevers en werknemers overleggen gedurende de looptijd van de cao over de effectiviteit/uitvoerbaarheid van de regeling en passen deze, zo nodig gedurende de looptijd van de cao, aan.
  Scholing vakvolwassen werknemers
  Het regelmatig (bij) scholen van werknemers bevordert de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Werkgevers en vakbond LBV zien daar een belangrijke verantwoordelijkheid voor de bedrijven in onze bedrijfstak. Voor 1 juli 2017 richten cao partijen een regeling in die daadwerkelijk bij zal dragen aan het (bij)scholen van de werknemers in de bedrijfstak.
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord
   dit kreeg ik net binnen van mijn werk gever
   er zijn bij eenkomsten
   maar je kan je alleen nog vandaag opgeven
   sluit 1 september
   wat moeten we hiermee
   ik heb me wel opgegeven
   gr cor
  • Expert CNV Vakmensen
   Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op cor11:

   Beste Cor,

   Dank voor je mail. Als je mij persoonlijk mailt, zal ik nog meer informatie geven.

   Cnv en Fnv zijn buiten spel gezet door de werkgevers.

   Dat accepteren wij niet.

   De deal houdt in dat je inlevert op seniorendagen, reisuren en reiskosten en in de overuren.

   Ga er naar toe en laat weten dat jouw nee tegen het eindbod, tot 2 maal toe, door de werkgever genegeerd is en de lbv daar een handtekening onder heeft gezet!
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op Roel van Dijk:

   ik ga met enkele collegas erheen
   gr cor
  • Expert CNV Vakmensen
   Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op cor11:

   Ok Cor. Succes. Bedenk dat wat tot 2 maal toe afgewezen is, nu voor ligt.
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op Roel van Dijk:

   Als dat echt zo is zou ik zeggen word allemaal stemlid bij lbv en stem tegen
  • Expert CNV Vakmensen
   Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op ad:

   Het is echt zo dat dit principe akkoord door de leden van FNV en CNV is afgewezen. Dat is ook het schandalige aan deze manier van handelen.
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op Roel van Dijk:

   update bijeenkomst
   Geachte heer/mevrouw,

   U heeft zich aangemeld voor de voorlichtingsbijeenkomst van de LBV om een toelichting te krijgen op de inhoud van het principeakkoord van de CAO voor de Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijven dat OnderhoudNL en LBV gesloten hebben.
   De interesse voor de bijeenkomsten is enorm groot maar varieert per regio. Vanwege deze interesse hebben wij ertoe moeten besluiten om de bijeenkomsten op andere locaties of een andere dag (in de komende twee weken) te organiseren, zodat zoveel mogelijk werknemers een toelichting op het principeakkoord krijgen. Wij hebben ons hierbij gericht op locaties en regio’s waar de meeste aanmeldingen vandaan komen. Een definitieve uitnodiging, met inbegrip van de locatiegegevens en het aanvangstijdstip volgt zo spoedig mogelijk.
   Mocht deze mogelijkheid u niet schikken maar wenst u wel de informatie en het principeakkoord te ontvangen, laat dat ons dan even weten. Wij sturen u de informatie graag toe. Aan de hand hiervan kunt u, wanneer u zichzelf aanmeldt als lid (www.lbv.nl/.../lidworden), voldaan hebt aan uw contributieverplichtingen, ook uw stem uitbrengen. Dat kan tot uiterlijk 16 september aanstaande.
   Met vriendelijke groet,

   Sherisse Wongsoredjo
   Office manager

   LBV
   Strevelsweg 700/612
   3083 AS Rotterdam
   t: 010-4818011
   f: 010-4818211
   www.lbv.nl
   lbv@lbv.nl
  • Expert CNV Vakmensen
   Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op cor11:

   Dank je Cor. Fijn weekend.

   Groet,
   Roel
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op ad:

   Citaat van Joop FNV,Ik snap dus wel uit boven staande berichten dat werkgevers in samenwerking met LBV campagne zijn begonnen om via voorlichting binnen de bedrijven zieltjes te winnen. Laten we er niet in trappen, maar laten we ze eruit trappen. Licht A.U.B. je collega's in die niet lid zijn van het F.N.V.-of C.N.V. dat ze niet lid worden van de Maffia. Niet in de leugens van LBV trappen. Tuig van de richel. En de uitzendbureau's zijn het dodelijkste virus voor de arbeiders. Verrijking over onze ruggen,en adl je kunt pas tegen stemmen als je lid bent en je contributie betaald hebt

 • Expert CNV Vakmensen
  Voorgesteld antwoord
  Antwoord
  Cor, wat is de vraag precies?

  Als dit niet van kracht wordt heb je het kleine plusje niet, maar de container met verslechteringen ook niet!
Terug