Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Is er bemiddeling mogelijk als mijn werkgever en ik niet tot overeenstemming komen over de mogelijkheid te werken in te-koude omgeving?

Ik wil hier graag een antwoord op zodat ik weet hoe in zo een situatie om te gaan met een denkbaar dreigend conflict.

Reacties (1)
 • Expert CNV Vakmensen
  Voorgesteld antwoord
  Antwoord
  Beste heer Stuut,

  Als u er samen met uw werkgever niet uitkomt (of u vermoedt dat dit het geval zal zijn), kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen via 030-7511007. Dan kan één van onze sociaal juridisch medewerkers samen met u overleggen welke mogelijkheden er zijn in uw specifieke werkomstandigheden.

  Om u alvast een algemeen antwoord te geven: De werkgever heeft een zorgplicht. Dat wil zeggen dat hij ervoor moet zorgen dat de omstandigheden waarin de werknemers hun werk moeten doen veilig en niet schadelijk voor de gezondheid zijn.

  Volgens de regelgeving van de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en het Arbobesluit is het zo dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemers. Een specifieke temperatuur wordt niet genoemd. Wel is het zo dat de werkgever er alles aan moet doen om (gezondheids)klachten te voorkomen. Is voorkoming van een lage temperatuur niet mogelijk dan zal de werkgever hier voorzorgsmaatregelen voor moeten treffen, bijvoorbeeld door persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen. Daarnaast zijn in de cao Bouwnijverheid in artikel 73 afspraken opgenomen voor het werken onder koude omstandigheden.
Terug