Stel je vraag over werk en inkomen

Ben jij voor of tegen het verplichten van de jaarurensystematiek?

In de cao van 2018 heeft Carglass aangegeven het huidige vrijwillige karakter van deelname aan het Jaarurensystematiek te willen omvormen tot een verplichte deelname voor alle medewerkers. Uiteindelijk is afgesproken dat de keuze van de vakbondsleden bepalend is voor het wel of niet invoeren van het verplichte model.

Jaarurensystematiek ontworpen door Carglass

Carglass heeft in het afgelopen halfjaar met werkgroepen het Jaarurensysteem, JUS, uitgewerkt en ingevuld. In tegenstelling tot eerdere afspraken hebben vakbonden daar géén inbreng in gehad. Zoals het systeem door Carglass aan alle medewerkers is uitgelegd zullen jullie als werknemers daar een oordeel over hebben.

Nu ben jij aan zet

Jullie hebben dus kennis kunnen nemen van het systeem zoals Carglass dat met ingang van 2019 wil invoeren. Jullie hebben nu 2 keuzes:

  1. Stemmen de leden van de vakbonden vóór invoering van het systeem, dan zal het met ingang van 2019 voor iedereen verplicht worden ingevoerd.
  2. Stemmen de leden van de vakbonden tegen invoering van het systeem, dan zal het niet worden ingevoerd.

Iedereen kan stemmen, maar vakbondsleden hebben dus nadrukkelijk een stem die het verschil kan maken. Maak dus ook gebruik van die stem en kies! Doe dit zo snel mogelijk, bij voorkeur vóór 13 november, maar zeker uiterlijk 22 november!

Word lid of maak je collega lid. Het 1e halfjaar krijg je 50% korting! Samen maken wij het verschil! Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!