Stel je vraag over werk en inkomen

Nieuwe cao Carglass

Er is goed geluisterd naar de leden van CNV Vakmensen. Het standpunt van deze leden over de flexibilisering van de werktijden was duidelijk. Na uitvoerig overleg is dit daarom alsnog uit het cao-resultaat gehaald.

Flexibilisering werktijden niet acceptabel

De leden hebben zowel tijdens ledenvergaderingen alsook via schriftelijke reacties nadrukkelijk aangegeven dat de flexibilisering van de werktijden door invoering van verplichte deelname aan het Jaaruren Systeem niet wordt geaccepteerd zonder duidelijke afspraken over de voorwaarden en de zeggenschap van de werknemer hierin.

De andere punten uit het resultaat konden de leden accepteren. De leden gaven aan dat als de flexibilisering van de werktijden uit het cao-resultaat zou worden gehaald, zij kunnen instemmen met de cao. De vakbonden hebben tijdens het extra overleg met de directie op 23 mei uitvoerig uitgelegd dat de flexibilisering van werktijden in de huidige vorm absoluut niet acceptabel zou zijn.

Carglass heeft deze boodschap begrepen en het voorstel ingetrokken. Zij willen nu samen met de medewerkers nadenken om een model te formuleren dat wel acceptabel zou zijn voor de medewerkers. Daarvoor is in het resultaat een nieuwe tekst opgenomen.

Akkoord cao Carglass 2018

Wij hebben nu een definitief akkoord met Carglass over de cao 2018. Op korte termijn zal Carglass een voorstel formuleren waar de werknemers onderling over kunnen praten. Zij kunnen hun opmerkingen dan samen formuleren en doorgeven. Nadere details over inhoud en wijze van reageren zullen nog volgen.

Praat mee over jouw cao!

Belangrijkste is dat er nu wel een cao voor 2018 ligt en dat jullie als werknemer direct inspraak krijgen in de formulering van de afspraken voor flexibilisering van de werktijden in het Jaaruren systeem.

Zorg dat de cao ook voldoende rekening houdt met jouw belang, de cao is van en voor jullie allemaal. Wij hebben jullie daar hard bij nodig, dus word nu lid! Samen maken wij het verschil!

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Carglass CAO 2018 definitief.pdf