Stel je vraag over werk en inkomen

Pensioenregeling Carglass 2020

Na lang onderhandelen heeft CNV Vakmensen een tweejarige pensioenregeling afgesproken met Carglass. In dit blog lees je wat we hebben afgesproken.

Huidige pensioen regeling Carglass

Op dit moment is de pensioenregeling ondergebracht bij ASR verzekeringen.

 • De regeling biedt een opbouw van 1,6% per jaar.
 • De totale premie is 25,1%.
 • De premie werknemer is 9,2% + 0.272% premie ANW hiaat verzekering.
 • De rest premie is voor rekening van Carglass.
 • Model is CDC regeling. Dit betekent dat de premie en opbouw pensioenrecht aan elkaar zijn verbonden.

Verschil DC pensioen en CDC pensioen

Carglass had de nadrukkelijke wens om een DC pensioenregeling af te spreken. CNV Vakmensen wilde daar absoluut niet mee akkoord gaan. Samen met FNV wilden wij de CDC pensioenregeling behouden. Hieronder lees je wat het verschil is.

DC regeling

De DC regeling betekent Defined Contribution. Dit wil zeggen dat de premie vast staat, maar de hoogte van de uiteindelijke pensioenuitkering afhangt van hoeveel pensioen je kunt kopen met het geld op het moment dat je met pensioen gaat. Hiermee moet je dus als werknemer zelf kijken hoe en op welk moment je de beste pensioenrechten kunt inkopen. 

CDC regeling

De CDC regeling betekent Collectife Difined Contribution. Dit wil zeggen dat je een pensioenopbouw afspreekt met een afgesproken premiehoogte. Je hebt dus binnen de wettelijke normen inzicht in de pensioenrechten die je opbouwt. Globaal heb je hierdoor ook inzicht in het pensioen dat je uiteindelijk ontvangt als je met pensioen gaat. Dit alles natuurlijk zolang er geen wettelijke maatregelen worden genomen die hierop ingrijpen.

Hierbij is het ook belangrijk hoe de markt zich ontwikkeld. De rente en aandelenmarkt beïnvloeden het resultaat van de pensioenfondsen. De pensioenfondsen moeten een garantie bieden voor de uit te keren pensioenen. Hierbij zijn ze gebonden aan vaste regels. De resultaten van de rente en aandelenmarkt zijn erg belangrijk bij het kunnen voldoen aan deze garanties. 

Dit is het verhaal rondom de zogenaamde dekkingsgraad. De dekkingsgraad is het percentage waarmee het pensioenfonds geld heeft om alle verplichtingen van uit te betalen pensioenen te kunnen voldoen. Deze dekkingsgraad moet minimaal 100% zijn. Anders moet het pensioenfonds de pensioenuitkeringen verlagen. Om zo alsnog aan die verplichting te kunnen voldoen. Daarbovenop komt dan nog de mogelijkheid om pensioen te indexeren. Dit is het laten groeien van pensioenrechten met de prijsstijgingen. Om te mogen indexeren moeten pensioenfondsen een veel hogere dekkingsgraad hebben dan die 100%.

De CDC regeling is gebaseerd op het collectief. Samen betalen om de regeling zo evenwichtig en betaalbaar mogelijk te houden voor iedereen. Dit vinden wij één van de belangrijkste uitgangspunten bij het maken van afspraken. 

Nieuwe pensioenregeling Carglass 2020

 • De nieuwe pensioenregeling wordt ondergebracht bij Centraal Beheer (CB APF).
 • De regeling biedt een opbouw van 1,6% per jaar.
 • De totale premie is 28,4%.
 • De premie werknemer blijft 9,2% + premie ANW hiaat verzekering.
  De rrst premie is voor rekening van Carglass (dus ook de hogere premie).
 • Model is CDC regeling. Dit betekent dat de premie en opbouw pensioenrecht aan elkaar zijn verbonden.
 • De regeling is voor tweejaar afgesproken, van 2020 tot 2022.

Wat betekent dit voor jou?

De komende twee jaar verandert er voor jou als werknemer van Carglass niets je aan je pensioenregeling. Ook niet niet aan de kosten.
CNV Vakmensen houdt de ontwikkelingen goed in de gaten. We willen voorkomen dat we worden verrast door ontwikkelingen die op een later moment forse kostenverhogingen of verslechteringen veroorzaken.

Pensioen is een moeilijk thema en niet iedereen staat hierbij stil. Maar bedenk wel dat je hier toch iedere maand veel geld voor betaalt. 
CNV Vakmensen probeert namens en voor de medewerkers de best mogelijke afspraken te maken. Ook willen wij jullie zo goed mogelijk informeren over veranderingen en ontwikkelingen die voor jullie van belang kunnen zijn.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? Laat ze hieronder in een reactie achter. Ik probeer ze zo snel mogelijk te beantwoorden. Zo houden we elkaar op de hoogte!