Stel je vraag over werk en inkomen

Update Carglass juli 2020

Nu de dreiging van COVID-19 wat minder is, worden meer zaken mogelijk voor Carglass. Op 24 juni hebben vakbonden met de directie overlegd over de ontwikkelingen voor de toekomst en hoe deze op een verantwoordelijke manier uitgevoerd kunnen worden.

JUS-programma

Het is duidelijk: de afgelopen periode waren er minder banen dan verwacht werd op basis van voorgaande jaren. Ook voor de toekomst moeten we voorzichtig kijken naar hoe het een en ander zich gaat ontwikkelen.
Door de gevolgen van COVID-19 is ook het JUS-programma voor dit jaar niet uitgevoerd. We weten dus niet of dit goed werkt voor Carglass en voor de medewerkers. Dit jaar zou het proefjaar worden om deze ervaring op te doen, waarna het besluit zou komen of het model definitief ingevoerd wordt.
Wij hebben met de directie afgesproken dat 2021 het proefjaar moet worden. Dan moet opnieuw bekeken worden hoe een planning gemaakt kan worden voor de bezetting van de drukke periode en welke ervaringen daarmee worden opgedaan. Eind 2021 kan dan alsnog een besluit genomen worden of het JUS-model in Carglass definitief wordt doorgevoerd.

Inrichten servicedienst

De servicedienst van Carglass is aangepast. Er wordt na 23:00 uur niet meer mobiel service verleend. Dat geeft wat rust in de planning en de mobiele inzet van de servicemonteur.

Ook qua planning zijn er andere ervaringen en inzichten. Klanten hoeven niet meer persé vooraf te plannen, maar kunnen ook ‘spontaan’ langskomen. De organisatie van de openingstijden en de daarbij behorende bezetting is ook aangepast. Niet alle filialen zijn nog op zaterdag open. De filialen die wél op zaterdag open zijn, openen alleen in de ochtend. Dat levert wel wat vragen en problemen op als het gaat over 5 dagen werken in een 6-daagse werkweek.

Weekrooster

CNV Vakmensen kreeg opmerkingen over het weekrooster. Mensen die op de zaterdagochtend moeten werken, worden in die week op een andere dag voor een halve dag vrij geroosterd. Dat betekent dat deze mensen...

  • wél 6 dagen naar het werk moeten, waarvan 2 keer een halve dag
  • extra reiskosten en tijd kwijt zijn
  • alleen op zondag de hele dag vrij zijn
  • een privé dagplanning hebben dat ook onder druk kan komen te staan.

Een echt voor iedereen goede oplossing is er niet. CNV Vakmensen heeft enkele suggesties gedaan die kunnen helpen:

  • Als je 2 zaterdagochtenden werkt, in 1 van deze weken een hele andere dag vrij.
  • Uitroosteren bij voorkeur naar eigen keuze.
  • De halve zaterdag met extra overwerkvergoeding compenseren.

Carglass wil deze suggesties bekijken en waar mogelijk aanbieden. Er moet uiteindelijk gekeken worden naar een goede passende oplossing. CNV Vakmensen wil daarom ook van alle medewerkers horen hoe hun ervaringen zijn en wat zij een goede oplossing vinden.

Laat van je horen

Wil je je mening geven of oplossingen bieden voor dit vraagstuk? Of heb je vragen of opmerkingen? Laat een reactie achter onder dit blog. We reageren zo snel mogelijk op je bericht.