Stel je vraag over werk en inkomen

Carglass cao 2019 akkoord, nu goed vastleggen!

De meerderheid van de leden van CNV Vakmensen en FNV stemmen in met het onderhandelingsresultaat. Wel wordt er nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het goed en duidelijk vastleggen van de afspraken en dan met name rondom het Jaaruren Systeem.

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard

Zowel tijdens de ledenvergaderingen, alsook via vele schriftelijke reacties, spreken leden hun zorg uit over de toepassing van de flexibilisering via het in te voeren Jaaruren Systeem, het JUS.

Medewerkers hebben al veel slechte ervaringen opgedaan met de praktische uitvoering van cao afspraken. Daardoor is hun vertrouwen behoorlijk aangetast. Gaat de leiding van Carglass nu echt serieus rekening houden met de wensen van de werknemers? Het vertrouwen daarin moet weer opgebouwd worden en dat kost niet alleen tijd, maar vooral consequent en serieus aandacht voor de wensen van de medewerkers.

Gedurende de looptijd van deze cao worden de ervaringen geëvalueerd en moet daar waar nodig de uitvoering van het JUS bijgesteld worden. Als aan het einde van de looptijd van de cao de ervaringen positief zijn, kan het JUS bij de volgende cao definitief worden ingevoerd.

Mochten de ervaringen niet positief zijn, dan wordt het JUS beëindigd.

Ervaringen delen en evalueren

Gedurende de looptijd van de cao zullen jullie ervaring opdoen met het JUS en alle andere zaken in de cao. Wacht niet tot het einde van de cao met eventuele reacties. Meld jullie goede en minder goede ervaringen bij de directie, maar zeker ook hier op Je Achterban! Je mag mij ook mailen. Wij kunnen dat dan bespreekbaar maken bij de directie. Jullie opmerkingen worden natuurlijk altijd vertrouwelijk behandeld.

Conclusie

Er ligt nu een definitief akkoord over de cao Carglass 2019-2021. Er moet nu wel nog zorgvuldig gewerkt worden aan het helder vastleggen van de afspraken en hoe we daarmee moeten gaan. Daar wordt nu hard aan gewerkt.