Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Onderhandelingen nieuwe cao moeilijker dan gedacht

Op 19 februari onderhandelden we weer met de directie over de cao bij Carglass. De onderhandelingen leken in een afrondende fase te zijn gekomen, maar het vinden van een acceptabele oplossing voor de inkomensverbetering is moeilijker dan gedacht.

Nieuw beloningssysteem

CNV Vakmensen dringt al jaren aan op het veranderen van het beloningssysteem. Dit lijkt nu eindelijk te gaan lukken. In het nieuwe systeem wordt er jaarlijks een stap gemaakt in de groei in je functiesalaris. Deze stap is niet meer afhankelijk van je beoordeling, maar van je positie in je functiesalaris. Daarnaast zal dan ook nog de cao-verhoging worden toegekend.

De precieze invulling van dit model wordt nog verder in detail uitgewerkt. De kostenontwikkeling van dit nieuwe model heeft wel impact op de totale groei van de loonkosten per jaar. Carglass wil één en ander nog eens berekenen om daarmee de ruimte te kunnen bepalen voor de loonsverhoging.

Loonsverhoging

CNV Vakmensen wil, mede gelet op alle kostenstijgingen zoals energiekosten die met meer dan € 300,- gemiddeld zullen stijgen, een inkomensverbetering:

  • Per 1 januari 2019 van in totaal 4%, A factor plus B factor

Voor de volgende jaren op basis het nieuwe beloningssysteem

  • Per 1 januari 2020 een structurele cao loonsverhoging van 3,5%
  • Per 1 januari 2021 tot 1 juni structurele cao loonsverhoging van 1,5%
  • Per 1 juni 2021 nieuwe cao met nieuwe loonafspraken.

Flexibilisering noodzakelijk

De directie vindt het nog steeds cruciaal dat het voorgestelde model Jaaruren Systeem, het JUS wordt ingevoerd. CNV Vakmensen stelt dat er alleen sprake kan zijn van invoering als er strikte afspraken worden gemaakt over de positie van de werknemer bij de keuze die hij/zij maakt voor het opnemen van de extra uren. Ook moet de mogelijkheid geboden worden om méér dan ½ dag op te nemen.

Als Carglass hier harde garanties voor geeft, kan voor de looptijd van de cao hiermee gewerkt worden onder voorwaarde dat de leden goedkeuren.

Moeilijke keuzes

Er zijn dus 2 hoofdpunten waar concrete afspraken over gemaakt moeten worden.

  • Een nieuw beloningsysteem met de bijbehorende loonsverhoging
  • Een acceptabel model voor flexibilisering arbeidstijden

Dit alles moet er toe leiden dat er een cao komt met een looptijd van 1 januari 2019 tot 1 juni 2021, (29 maanden).

Carglass is van mening dat de loonvraag van de bonden hoog is en zoekt naar, met name financiële, mogelijkheden om toch tot overeenstemming te komen.

CNV Vakmensen heeft tevens voorgesteld om de vakbondscontributie voor leden volledig te vergoeden en stelt daarbij dat leden hiermee niet meer krijgen als ongeorganiseerden, maar alleen hun extra kosten vergoed krijgen. Ongeorganiseerden maken deze kosten immers niet, maar krijgen wel de volledige cao.

Hoe verder?

Helaas lukt het niet om dit alles op de gewenste korte termijn uit te werken. Daarom kunnen wij pas op 4 april weer verder. CNV Vakmensen heeft daarbij wel gesteld dat die dag de cao moet worden afgerond. Het heeft dan lang genoeg geduurd.

Als wij met deze onderdelen tot een cao kunnen komen is er bij Carglass wéér een vernieuwende afspraak gemaakt waar zij weer laten zien niet bang te zijn om voorop te lopen als het gaat om arbeidsvoorwaarden.