Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Voorstellen voor nieuwe cao Contract Catering

De onderhandelingen voor de nieuwe cao staan weer voor de deur. Op deze pagina vind je onze voorstellenbrief en lees je waar deze voorstellen op gebaseerd zijn. Onderaan kun je jouw reactie kwijt. Laat je horen, het gaat immers over jouw cao!

Om ideeën voor de cao op te halen is er een enquête ingevuld door leden van CNV Vakmensen. Welke afspraken zijn het belangrijkst? Uit deze enquête kwam hetvolgende:

80-90-100 regeling

76% ziet graag dat er afspraken worden gemaakt over eerder stoppen met werken of minder werken voorafgaand aan het pensioen.

Wij stellen voor om de afspraak uit de vorige cao, om onderzoek te doen naar de 80-90-100 regeling, te verzilveren in deze nieuwe cao. Met de 80-90-100 regeling wordt bedoeld: 80% werken tegen 90% van het salaris met behoud van 100% pensioensopbouw.

Reiskosten

24% vindt reiskosten een belangrijk onderwerp. In het laatste cao resultaat zijn afspraken gemaakt voor de verhoging van de kilometervergoeding. Er is toen al aangekondigd, dat wij de kilometervergoeding naar de fiscaal maximale vergoeding van € 0.19 willen.

Wij zijn van mening dat deze vergoeding zou moeten gelden voor alle kilometers. Wanneer mensen gebruik maken van het openbaar vervoer, vinden wij dat de werkelijk gemaakte kosten per maand moeten worden vergoed.

Ontwikkeling

Niemand noemt ontwikkeling als belangrijk onderwerp. Toch is dit in de voorstellenbrief opgenomen. Uit de enquête blijkt namelijk ook dat 43% niets wist van de afspraak over de ontwikkel voucher uit de vorige cao en dat 0% hier gebruik van heeft gemaakt.

CNV Vakmensen vindt het belangrijk, dat werknemers mee kunnen blijven doen en een onafhankelijke positie hebben op de arbeidsmarkt. Dan is het van essentieel belang dat een werknemer beschikt over voldoende middelen om regie te houden over zijn eigen loopbaan en marktpositie. Daarom stellen wij voor te komen tot een individuele leerrekening, waar je zelf controle hebt over jouw eigen ontwikkeling.

Loon

Over loon is geen specifieke vraag gesteld, omdat het bijna vanzelfsprekend is, dat dit een zeer belangrijk onderwerp is. In de kranten en op televisie, wordt door allerlei partijen er steeds weer op gehamerd, dat de contractlonen moeten stijgen. Dat geldt ook voor de contract catering.
Wij hebben in onze voorstellenbrief niet direct een percentage genoemd, omdat wij het gesprek open willen voeren, maar laat heel helder zijn, er moet geld bij!

Werkdruk

72% ervaart werkdruk. Wij denken dat deze werkdruk verlaagd kan worden door jou meer zeggenschap over je werktijden te bieden. Je krijgt hierdoor meer verantwoordelijkheid over jouw werk en privé balans. We stellen voor om onderzoek te doen naar de mogelijkheid tot zelfroosteren.

Let op: Ken jij het meldpunt werkdruk al? 29% van de respondenten (nog) niet!

Actie!

Wij voelen ons ook gesterkt deze cao onderhandelingen in te gaan, omdat 60% van de ondervraagden aangeeft, bereid zijn in actie te komen, mochten de onderhandelingen de verkeerde kant op gaan.

Men is bereid hierover ook het gesprek met de collega’s op de werkvloer aan te gaan. Wel geven de meeste ondervraagden aan het lastig te vinden dit te doen. CNV Vakmensen zal jullie dan ook bijstaan mocht het nodig zijn en wij zullen in de loop van de onderhandelingen met jullie nadenken wat passend is.

Wat vind jij van onze voorstellen? Heb jij nog andere ideeën, vragen of opmerkingen? Laat hieronder je reactie achter!

Ik houd jullie op de hoogte!