Stel je vraag over werk en inkomen

Calco: enquête-uitslag, ontslagen, arbeidsvoorwaarden en inlenersbeloning

Afgelopen weken hebben jullie de enquête ingevuld. Hieronder volgt de uitkomst. In de bijlage vind je de antwoorden. Daarnaast vertel ik jullie ook meer over de beslissing over ontslagen, arbeidsvoorwaarden en de inlenersbeloning.

Ondernemingsraad

93% van de werknemers wil dat er onmiddellijk een ondernemingsraad komt. 61% van de werknemers die de enquête invulden, willen deelnemen aan de ondernemingsraad. Ook de CEO van Calco gaf aan zo snel mogelijk een ondernemingsraad te willen.

Naar aanleiding van de enquête is een groep medewerkers al begonnen met de voorbereidingen hiervan. Het zou het beste zijn wanneer er vanuit elke afdeling van het bedrijf mensen meedoen. Er moet zo snel mogelijk een overleg komen tussen de CEO en mensen die een OR willen. Binnenkort komt de groep die een OR wil oprichten bij elkaar om afspraken te maken met de werkgever. Ik zal dit bij het volgende gesprek met jullie CEO ook bespreken.

Waarom een OR belangrijk is

Een OR is heel belangrijk. Pas kon je in het nieuws een voorbeeld zien van de positie die de OR van Booking.com in het bedrijf heeft. Bekijk hier het voorbeeld. Hier zie je dat ook bedrijven in de ‘nieuwe economie’ veel hebben aan een goede OR.

Communicatie

Uit de enquête kwam naar voren dat 84% van de ondervraagden vindt dat er onvoldoende open gecommuniceerd wordt. Slechts 18% vond dat hun vragen serieus en goed beantwoord worden. Ik heb dit ook al met jullie CEO besproken Zij gaf aan dat ze hun uiterste best doen en steeds proberen te verbeteren.

Noodzaak aantonen bij financiële maatregelen

93% vond dat de werkgever een ondernemingsraad of vakbond moet informeren wanneer er een belangrijke beslissing gemaakt moet worden zoals een reorganisatie. De financiële noodzaak van de beslissing moet dan goed aangetoond worden.

Ook vond 97% dat als er offers gebracht moeten worden door werknemers, de werkgever transparant moet laten zien wat andere stakeholders (zoals aandeelouders en bestuurders) aan offers brengen.

Ik heb jullie toestemming nodig

De werkgever was geïnteresseerd in de inhoud van de enquête. De vragen en antwoorden in de bijlage kan ik delen. Ik heb ook nog 38 bladzijden met commentaar. Omdat ik jullie niet van tevoren gevraagd heb of jullie het goed vinden dat de werkgever dit inziet, wil ik alsnog om goedkeuring vragen. Ik zal daarvoor alle persoonlijke informatie verwijderen. Dus alles wat naar een persoon kan leiden, inclusief e-mailadressen. Graag hoor ik van degenen die er bezwaar tegen hebben. Ik denk dat het wel zinvol is om het te delen, omdat het de werkgever laat zien hoe er echt gedacht wordt in de organisatie.

Ontslagen en arbeidsvoorwaarden

Eerder gaf ik al aan dat de werkgever de beslissing over ontslagen en het niet geven van loonsverhoging heeft ingetrokken. Ik heb verder van jullie ook geen signalen meer gehoord dat dit nog vragen oproept. Daarom ga ik ervan uit dat dit probleem opgelost is.

Inlenersbeloning

De groep die de inlenersbeloning onderzoekt is ook nog bezig. Zodra hier meer informatie over komt, zal ik het melden.

Vragen?

Heb je nog andere issues of zaken die je vindt die ik moet bespreken, dan hoor ik dat graag via een reactie onder dit blog.

calco Enqeute.pdf