Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Directie DHL Logistics wil WW niet repareren, wat nu?

CNV Vakmensen heeft eind 2017 aan jou en jouw collega’s gevraagd of jullie wensten dat jullie aangesloten worden bij de private regeling die de versobering van de werkloosheidswet repareert. Vakbonden hebben met de overheid afspraken gemaakt om de versobering te repareren. Hierbij geldt dat de werkgever de premie blijft betalen voor het publieke gedeelte en werknemers de premie betalen voor het private gedeelte. Meer informatie over de veranderingen, de regeling en de kosten tref je hier op onze website.

Jij en je collega's vóór reparatie WW

Uit de schriftelijke stemming bleek dat de meerderheid van onze leden dit graag wenste. Wij hebben dit ook laten weten aan jullie directie met het verzoek dit te effectueren. Jullie directie moet namelijk alle werknemers aanmelden bij de stichting die dit uitvoert én ook de werknemerspremie inhouden en doorstorten.

Jouw werkgever gaat niet akkoord

Tot onze spijt heeft jullie directie laten weten dit niet te willen doorvoeren. Ondanks dat de leden van de vakbonden hier in meerderheid om hebben verzocht. Dit maakt dat werknemers van DHL Logistics op dit gebied een achterstand hebben op collega’s uit andere bedrijven die wel deelnemer zijn van deze private regeling. Op de website van de Stichting PAWW kun je een overzicht vinden van deelnemende bedrijven.

CNV Vakmensen verneemt graag wat jij hiervan vindt? Vind je het wel prima zo of moeten we jullie directie op andere ideeën brengen? Laat je hieronder horen!