Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Pensioensregelingen DHL Logistics: Wat moet er volgens jou veranderen?

In de bijeenkomst in juni hebben we de twee pensioenregelingen onder de loep genomen, zodat we jullie in deze blog kunnen informeren over de verschillen én samen met jullie kunnen kijken of we veranderingen moeten voorstellen tijdens de cao onderhandelingen die in 2019 plaatsvinden.

Wist je trouwens dat je hier op onze website meer informatie vindt over hoe pensioen in z’n werk gaat? Ook lees je hier hoe je kunt checken hoe jij er pensioen technisch voorstaat.

Bijdrijfstakpensioenfonds Vervoer en Pensioen Stichting Transport (PST)

Binnen DHL zijn er twee pensioenregelingen die uitgevoerd worden door twee verschillende pensioenfondsen. Dit zijn het Bedrijfstakpensioenfonds Vervoer en de Pensioen Stichting Transport. De pensioenregeling die uitgevoerd wordt door het Bedrijfstakpensioenfonds Vervoer wordt vastgesteld door sociale partners in de Transport en Logistiek (vakbonden met werkgeversorganisatie TLN). De pensioenregeling die uitgevoerd wordt door het de Pensioen Stichting Transport wordt overeengekomen door de sociale partners binnen DHL (vakbonden met directie DHL).

Op de site van PST kun je gemakkelijk achterhalen onder welke (basis)regeling jij valt. Beide regelingen zijn met ingang van 1 januari 2018 op een aantal punten gewijzigd na instemming van de vakbondsleden. Zo is de pensioenrichtleeftijd van de pensioenregeling PST verhoogd naar 68 jaar. De opgebouwde pensioenvermogens die op een eerdere richtleeftijd waren gebaseerd zijn actuarieel neutraal herberekend naar de nieuwe richtleeftijd. Ook de premie is verhoogd naar een maximum van 30%.

Vergelijkend overzicht

Gedurende onze bijeenkomst hebben we alleen het ouderdomspensioen uit de basisregeling (tot een jaarsalaris van € 54.614 bruto per jaar) vergeleken. In onderstaande matrix tref je een overzicht van wat kerncijfers van de twee verschillende fondsen. Omdat de cijfers alleen niet veel zullen zeggen staan we heel kort stil bij de betekenis van de kerncijfers.

Ieder jaar bouw je pensioen op over een deel van het bruto loon dat je in dat jaar hebt verdiend. Het deel van je loon waarover je geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'.

Over het bruto loon minus de franchise (pensioengevend salaris) bouw je jaarlijks een percentage aan ouderdomspensioen op. Dit is percentage heet het 'opbouwpercentage'.

Om pensioen op te kunnen bouwen dient pensioenpremie betaald te worden. Voor beide fondsen is dit 30% over het pensioengevend salaris. Hiervan betaal je bij PST 15% zelf en bij PFV 10%. De werkgever betaalt het andere deel.

De 'dekkingsgraad' geeft aan hoeveel meer (of minder) er in kas zit om de toekomstige verplichtingen uit te kunnen betalen. Bij PST is dat in april 126,3% en bij PFV 106,1%. Omdat het levensonderhoud jaarlijks duurder wordt wil je dat pensioen geïndexeerd wordt. Dit mag alleen als de dekkingsgraad hoog genoeg is. Bij PST was dat dit jaar het geval, bij Pensioenfonds Vervoer niet.

 

 

PST

Pensioenfonds Vervoer

Franchise

€ 18.091 (jaarlijkse indexatie met prijsindex)

€ 12.028 (fiscaal minimum)

Plafond salaris pensioengrondslag

€ 54.614 (excedent-regeling tot € 105.075)

€ 54.614

Indexatie 1/1/’18

1%

0%

Dekkingsgraad april ‘18

126,3%

106,1

Opbouwpercentage

1,875% (fiscaal maximum)

1,778%

Pensioenpremie pensioengevend salaris

30%

30%

Eigen bijdrage werknemers

15%

10% (afgerond)

Pensioenrichtleeftijd

68

68

Een rekensommetje

Wanneer iemand in 2018 een jaarsalaris heeft van 35.000, bouwt hij dit jaar in de PST-regeling een pensioentoekenning op van (1,875% (opbouwpercentage) x € 35.000 - € 18.091 (franchise)=) € 317,04 bruto per jaar vanaf de pensioenrichtleeftijd 68 jaar. Zelf heeft de werknemer hier (15% van 35.000 – 18.091=) € 2.536,35 van zijn bruto loon aan bijgedragen. Jouw werkgever legt voor jou dit zelfde bedrag in als premie bij het pensioenfonds: € 2.536,35.

Dezelfde persoon bouwt in dit jaar in de PFV-regeling een pensioentoekenning op van (1,778% (opbouwpercentage) x € 35.000 - € 12.028 (franchise)=) € 408,44 bruto per jaar vanaf de pensioenrichtleeftijd 68 jaar. Zelf heeft de werknemer hier (10% van 35.000 - € 12.028=) € 2.297,20 van zijn bruto loon aan bijgedragen. De werkgever legt voor jou een bedrag in van € 4.594,40

Conclusie

Laten we beginnen met een slag om de arm. Bovenstaande betreft enkel én alleen een vergelijking op het onderdeel ‘ouderdomspensioen’. Elementen als ‘partnerpensioen’, ‘wezenpensioen’ en ‘arbeidsongeschiktheidspensioen’ zijn niet meegenomen in deze vergelijking. Ook is niet meegenomen welke loonbestandsdelen in de verschillende regelingen wel of niet pensioengevend zijn.

Wil je een absolute eerlijke vergelijking dan zul je alle elementen tegenover elkaar moeten afzetten. Het lastige is dat een ieder de verschillende elementen anders waardeert; dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Beide pensioenregelingen/pensioenfondsen zijn kwalitatief goed. De dekkingsgraad bij PST is hoger, wat het mogelijk heeft gemaakt dat er geïndexeerd is. Echter de eigen bijdrage voor werknemers is bij Pensioenfonds Vervoer lager en kent een hogere opbouw. Zeker deelnemers met een ‘modaal’ salaris betalen bij de PST-regeling meer voor minder. Om dit te verbeteren ligt het voor de hand dat de hoogte van de franchise en eigen bijdrage worden aangepast. Zeker als je weet dat de franchise bij PST soms harder stijgt dan de actuele salarissen.

De CNV-onderhandelingsdelegatie gaat graag met jullie in gesprek om te bepalen wat onze inzet moet zijn. Wat vind jij?

Laat je reactie hieronder achter!