Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Nog steeds geen passende loonsverhoging, wat nu?

Vakbonden hebben de lijst met gespreksondewerpen stevig ingekort. We hebben het speelveld overzichtelijk gemaakt. Om tot een cao te komen zetten we in op:

  • koopkrachtbehoud en verbetering
  • een generatieregeling
  • wat kleinere tekstuele aanpassingen
  • (op nadrukkelijk verzoek van DHL) een pilot rondom de urenbank

Geen passende loonsverhoging

Helaas komen jullie werkgevers nog steeds niet over de brug met een passende loonsverhoging. Vakbonden vinden dat er méér dan voldoende argumenten zijn waarom werknemers van DHL Supply Chain, DGF en DHL Freight een goede loonsverhoging verdienen.

Door jullie inzet in de afgelopen periode is DHL in staat geweest om keurig te scoren, waarvan niet alleen de aandeelhouders en bonusontvangers mogen oogsten maar juist ook de mensen aan de basis: jullie dus!

Helaas blijkt keer op keer dat de onderhandelaars van werkgeverszijde te weinig zakgeld mee krijgen van hun bovenbazen.

Verder praten heeft geen zin

Op 29 maart hebben wij onze absolute ondergrens gepresenteerd aan de onderhandelaars van DHL. Helaas bleek op Goede Vrijdag dat deze ondergrens hoger ligt dan wat jullie werkgevers willen uitgeven aan koopkrachtbehoud en – verbetering.

Dit maakt dat verder praten geen zin heeft. De eerste week van mei zullen de vakbonden haar kaderleden en contactpersonen op de werkvloer raadplegen. Deze raadpleging moet duidelijk maken welke keuze we moeten maken voor het vervolg van dit slepende cao-onderhandelingstraject.

Wat vind jij? Laat het hieronder horen!

mede namens de CNV vakbondsonderhandelingsdelegatie,

Tjeerd Orie