Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Cao-akkoord bereikt met loonsverhoging!

Op hoofdlijnen is een cao-akkoord voor DHL Parcel bereikt! Wat hierin staat, lees je in deze blog.

Inbreng CNV-leden

CNV-leden waren heel duidelijk in wat zij willen. De cao mag niet verslechteren en er moet waardering zijn voor de inzet van medewerkers. Ze waren zelfs bereid om actie te voeren. DHL Parcel voelde hierdoor de druk tijdens de onderhandelingen. Daardoor konden we goede afspraken maken. DHL begreep de boodschap van de medewerkers en vindt ook dat het tijd is voor waardering voor jullie grote inzet.

Loonsverhoging

We hebben een cao voor de komende drie jaar waarbij de lonen structureel worden verhoogd:

  • Per 1 juli 2020 met 3,5%
  • Per 1 mei 2021 met 3%
  • Per 1 mei 2022 met 3%     

 
In juli 2020 ontvang je een éénmalige uitkering van € 350,- bruto bij een fulltime dienstverband.


De loonschalen voor rijdend personeel liggen veel lager dan voor niet-rijdend personeel. Om de loonschalen gelijker te maken, verhoogt het maximum van de loonschalen voor rijdend personeel:

  • Per 1/4/2021 met 3%
  • Per 1/4/2022 met 3%

Roosters

Vanaf 1 juli 2020 beginnen pilots van een half jaar op 2 SVC’s en het hoofdkantoor. Een team begeleidt de pilot en de vakbond houdt in de gaten of het allemaal goed gaat. Komt er uit de evaluatie tussen werkgever en vakbonden dat het niet bevalt, dan stopt het zelfroosteren en de 4-weekse referteperiode. Wat er in de pilot komt:

  • Zelfroosteren
  • Samenvoeging ORT en Overwerktoeslag
  • 4-weekse referteperiode voor overwerk


Zelfroosteren
Op dit moment vinden veel medewerkers de roosters niet fijn. Er worden halve diensten ingepland, je kunt geen verlof opnemen en het rooster is veel te laat duidelijk. Zelfroosteren zorgt ervoor dat je zelf de controle hebt over je roostertijden. Wat vind jij van deze oplossing? Laat het weten in een reactie onder deze blog!

De vakbonden gaven bij DHL aan dat medewerkers niet tevreden zijn over de 4-weekse referteperiode voor overwerk. De werkgever snapt dit en wil het veranderen. Daarom stellen de vakbonden en DHL samen een protocol op voor de pilot waarbij ze deze bezwaren maximaal meenemen.

Functiewaardering

Functiebeschrijvingen en -waardering is een belangrijke onderbouwing van de hoogte van je loon. We willen dan ook dat medewerkers dit makkelijk kunnen bekijken. De werkgever zal dit duidelijk maken via MyNet en ContactApp (komt eraan) zodat je kunt checken of je functiebeschrijving en waardering klopt.

DHL en de vakbonden gaan samen checken of de beschrijvingen en de waarderingen voor de functies Kwaliteitsmedewerker en TH-co nog wel kloppen.

Word lid en breng je stem uit!

Vakbonden en DHL hebben nu een akkoord op hoofdlijnen. Nog niet alle onderdelen zijn nu in detail klaar. Als het zover is, informeren we jullie daarover. Begin juli kunnen CNV-leden hun stem uitbrengen over het hele cao-akkoord. Alleen vakbondsleden bepalen namelijk of het cao-akkoord genoeg is of niet, ook al zullen we op Je Achterban wel een poll plaatsen om de meningen van niet-leden ook mee te nemen. Als de meerderheid van de vakbondsleden instemmen met het cao-akkoord, wordt het cao-akkoord opgenomen in de nieuwe cao.

Vragen of reageren?

Laat het weten in een reactie onder deze blog!