Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Tweede onderhandelingen: krijg jij genoeg toeslag uitbetaald?

Gisteren onderhandelden we voor de  tweede keer over jouw nieuwe cao. DHL had nog veel vragen over de cao voorstellen van CNV en FNV. Jouw werkgever gaf aan met een serieus pakket te willen komen, maar voordat zij dat doet wil zij meer duidelijkheid over de vakbondsvoorstellen.

Uiteraard begrijpen we dat DHL precies wil weten wat wij bedoelen. Het gesprek verliep in een goede sfeer en dat is belangrijk voor de onderlinge verhoudingen. DHL heeft toegezegd om vóór 3 maart hun cao voorstellen naar de vakbonden te sturen.

Hieronder in het kort wat punten waar we het over gehad hebben. Je ziet dat DHL ook al op een paar cao voorstellen van ons heeft gereageerd. Ook gaf DHL al aan dat zij meer werknemers (veelal chauffeurs) vast in dienst wil nemen en minder wil uitbesteden.

Loonschalen

Hoewel wij pleiten voor één loonschaal voor alle medewerkers van DHL, ziet DHL daarin wat problemen. DHL wil vasthouden aan twee verschillende loonschalen, één voor rijdend personeel en één voor niet-rijdend personeel. Daar komen we in een vervolggesprek nog op terug.

 

Gezond en fit

Volgens DHL komt het niet structureel voor dat medewerkers diensten van 10 of 11 uur maken. Een enkele keer kan een lange dienst wel voorkomen. DHL is tenslotte een transportbedrijf, zo is ons verzekerd, dan kunnen incidenteel lange diensten voorkomen.

Kun jij je hierin vinden? Laat je onder deze blog horen!

Opnemen vakantiedagen

Op 22 januari gaf DHL aan dat het opnemen van het zomerverlof een probleem is. Wij hebben aangegeven dat het opnemen van verlof sowieso een probleem is. Vaak wordt er te laat (na 5 dagen) gereageerd op verlofaanvragen. Ook wordt verlof vaak geweigerd "omdat het te druk is". Dit moet beter en dat geldt ook voor de communicatie hierover.

Dienstroosters

We spraken ook lang over de dienstroosters. We hopen dat de pilot met een nieuwe planningstool voor verbetering zorgt, maar dat lost de problemen op de korte termijn niet op. Ook hier lijkt een betere communicatie tussen planning en werknemer een groot deel van de ellende op te kunnen lossen.

Code 95

DHL wil bij het aanbieden van opleidingen wel faciliteren, maar niet de uren betalen die je aan code 95 besteed.

Doorwerken na nachtdienst

Al een tijdje is er discussie over de betaling van de uren na een nachtdienst. In de cao staat het volgende:

  • Werk je na een nachtdienst door? Dan krijg je over de uren die je na 06.00 uur werkt ook de onregelmatigheidstoeslag (ORT) van 30% of 50% (bij werken op zaterdag).

In de praktijk wordt hier wisselend mee omgegaan. Soms wordt tot 06.00 uur de ORT betaald, maar het gebeurt ook dat de ORT tot 08.00 uur wordt betaald (einde van de nachtdienst). DHL heeft erkend dat dit zo is afgesproken.

Volgens de cao heb je een nachtdienst als je dienst begint tussen 21.00 - 06.00 uur. Twee voorbeelden om het duidelijk te maken:

  1. Je dienst begint om 04.00 uur en je werkt 8 uur met één uur pauze. Je dienst eindigt dan om 13.00 uur. Je hebt 8 uur gewerkt, je krijgt 8 uur betaald. Daarnaast moet de onregelmatigheidstoeslag van 30% (op maandag t/m vrijdag) over 8 uur ook betaald worden.
  2. Stel dat je in het 1e voorbeeld al 40 uur hebt gewerkt in die week. Dan zijn de 8 werkuren overuren geworden. Je krijgt dan geen ORT-toeslag van 30% of 50% (op zaterdag). Je krijgt dan de overwerktoeslag van 50%. Bij samenloop van ORT en overwerk geldt immers het hoogste percentage.

Laat je horen!

DHL gaat kijken hoe vaak het is voorgekomen dat de toeslag niet op de juiste manier is betaald. Het CNV heeft gevraagd om ook naar het verleden te kijken en in voorkomende gevallen een nabetaling te gaan doen.

Heb jij het meegemaakt dat je ten onrechte de toeslag na 06.00 of 08.00 uur niet hebt gekregen?

Stuur mij een e-mail

Geef hierin ook aan in welke periode(n) dat geweest is. Wij zullen je naam aan DHL doorgeven zodat gericht voor jou gekeken kan worden wat er nog betaald moet worden.

Wat vind jij tot nu toe van de onderhandelingen? Welke thema's zijn voor jou belangrijk?