Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Vijfde onderhandelronde: looneis en loonbod ver uit elkaar

Op 4 juni was de vijfde onderhandelingsronde voor de nieuwe cao DHL Parcel. Tijdens de onderhandeling deed DHL een voorstel over de overwerk- en onregelmatigheidstoeslag, de planningtool en een loonbod. CNV en FNV vinden dat de loonsverhoging te laat komt en te weinig is.

Overwerk- en onregelmatigheidstoeslag

Volgens de huidige cao kan je niet tegelijkertijd een overwerk- en een onregelmatigheidstoeslag (ORT) ontvangen. Als die elkaar overlappen krijg je alleen het hoogste toeslagpercentage uitbetaald. DHL wilt nu dat beide toeslagen kunnen worden uitbetaald. Voor overwerk wordt dan de toeslag aangepast naar 30% voor alle tijden en dagen. De ORT verandert voor de zondag naar 50%. DHL trekt het voorstel in om de ORT tussen 18.00 en 20.00 uur te laten vervallen.

Nieuw voorstel onregelmatigheidstoeslag DHL

maandag - vrijdag

18.00 - 20.00

12,5%

maandag - vrijdag

20.00 - 24.00

25%

maandag - vrijdag

00.00 - 06.00

30%

zaterdag

00.00 - 24.00

50%

zondag

00.00 - 24.00

200% > 50%

feestdagen

00.00 - 24.00

150%

nationale feestdag (niet op een zondag)

00.00 - 24.00

100%

Volgens DHL betekent deze verandering een loonsverhoging van 1% tot 1,8% voor alle medewerkers. Je kan dit zelf narekenen met je EDC (Employé Day Cart) en de Time 400 uitdraai (klokkaart). Alle uren boven de 160 uur per vier weken zijn overuren waarop je 30% toeslag krijgt betaald.

CNV en FNV zijn deels positief over dit voorstel. We hebben DHL laten weten dat we de zondag er buiten willen houden.

Nieuwe planningtool en pensioen

Planningtool
Met de planningtool plan je zelf je diensten. Hierdoor heb je meer invloed op je werktijden en diensten. Roosters en verlof zijn daardoor langer van te voren bekend. Ook zijn er minder halve diensten. Om dit te realiseren, moet de referteperiode voor overwerk worden verlengd van één week naar vier weken. Dit betekent dat overuren die je in de eerste weken maakt, niet in de laatste week vervallen door korte of geen diensten. Je gaat er bij eenzelfde werkpatroon financieel niet op achteruit en je roostert jezelf vier weken in.

Vakantiedagen
DHL gaat akkoord dat je een vierdaagse werkweek kan realiseren met extra vakantiedagen uit het á la carte systeem, zonder aanpassing van het contract.

Eerder stoppen met werken
Om eerder te kunnen stoppen met werken, mag je de bovenwettelijke vakantiedagen sparen tot 50 weken en de verruiming die het pensioenakkoord biedt.

Loonbod werkgever

De werkgever wil een cao voor de periode van drie jaar en biedt:
- per 1-7-2020 een loonsverhoging van 2,5%
- per 1-4-2021 wordt het maximum van de loonschaal voor rijdend personeel verhoogd met 3%
- per 1-7-2021 een loonsverhoging van 1,75%
- per 1-7-2022 een loonsverhoging van 1,75%

DHL weet van CNV en FNV dat de loonsverhoging te laat en te weinig is. Medewerkers verwachten echt een beter loonbod. Ze komen om in het werk op de terminals en willen waardering voor de periode waarin zij aan het begin van de pandemie, toen er veel angst en onduidelijkheid was over het coronavirus, doorwerkten toen heel Nederland in lockdown ging. Dus we zijn er nog niet. Dit loonbod komt niet in de buurt van onze looneis van 5% per jaar met ingang van 1 januari 2020. Het volgende cao-overleg is op 16 juni.

Wat vind jij?

We zijn benieuwd naar jouw mening over het cao-overleg. Hoeveel loonsverhoging krijg jij door de andere regels voor de toeslagen? Waar moet volgens jou goed naar gekeken worden? Laat het achter onder dit blog. We reageren zo snel mogelijk.