Ik heb een vraag:

Wat voor gevolgen gaat de wet WAB hebben voor bezorgers die een oproepkracht met uitgestelde prestatieplicht hebben?

Reacties (2)
 • Expert CNV Vakmensen
  Voorgesteld antwoord
  Antwoord
  Beste Dhlbezorger,
  Wat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) precies voor gevolgen gaat hebben is nog niet bekend. De wet gaat in op 1 januari 2020. Voor een belangrijk deel hangt dat af van het beleid dat DHL wil voeren.
  Het uitgangspunt van de wet is dat er meer mensen een vast arbeidscontract krijgen. De premies voor flexwerk gaan omhoog, waardoor het verschil tussen vast en flex kleiner wordt.

  Mensen met 0-uren contract, min-maxcontract en uitzendwerk wordt als oproepwerk beschouwd.
  De verplichting om gehoor te geven aan een oproep van de werkgever komt te vervallen.
  Tenminste 4 dagen van te voren moet je opgeroepen worden door DHL. Dan kan schriftelijk of electronisch (mail, sms, whatsapp etc). Als dit niet gebeurd ben je niet verplicht gehoor te geven aan de oproep. Op die manier wil de wetgever voorkomen dat je 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar moet zijn voor de werkgever.
  Als de werkgever binnen 4 dagen voor aanvang van het werk met wijzigingen komt (ander tijdstip beginnen of stoppen, werk laten vervallen) dan heb je recht op loon over de oorspronkelijke oproep.

  De opzegtermijn voor de werknemer wordt 4 dagen. Bij ontslag heb je recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding) vanaf de eerste werkdag en niet pas vanaf 2 jaar zoals dat nu het geval is.

  Na een jaar moet de werkgever een aanbod doen voor vaste dagen/uren gebaseerd op de gemiddelde arbeidsduur in het afgelopen jaar. Doet de werkgever gaan aanbod en gaat het werk wel gewoon door dan heb je toch recht op het gemiddelde aantal uren van het afgelopen jaar.

  Zo even een paar hoofdlijnen uit de wet voor de oproepkracht. Een aantal zaken moeten nog uitgewerkt worden, daar zal na de zomer wat meer over bekend worden. Ook zullen wij moeten kijken wat we (vakbond en leden) hierover in de cao willen regelen.

  Is dit voldoende voor dit moment?
Terug