Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Er is een nieuwe cao. Gefeliciteerd!

Er is vanuit verschillende bonden in overgrote meerderheid ingestemd met het cao-resultaat. Dit hebben wij op donderdag 19 maart aan de directie van DSM laten weten. Hiermee is de cao DSM voor 2020-2022 dus definitief. 

De leden vinden het een evenwichtig resultaat met ook voldoende aandacht voor Duurzame Inzetbaarheid. Natuurlijk zijn er ook opmerkingen gemaakt. Bijvoorbeeld over de ingangsdatum van de eerste loonsverhoging en het feit dat het nog niet is gelukt de verschillen in de resultaatbeloning te compenseren. Maar dit was geen reden om het cao-resultaat af te wijzen. 

Bedrijfs-AOW

In de cao is een afspraak gemaakt over de manier waarop bij DSM een bedrijfs-AOW kan worden ingevuld. Een mooie regeling, maar deze is nu nog afhankelijk van de uitvoering van het pensioenakkoord uit 2019. De komende maanden maken de de minister, werkgevers en vakbonden hier verdere afspraken over. Zodra we hier meer over weten informeren we jullie hier natuurlijk over. 

Pensioen

De pensioenregeling bij PDN loopt tot 31 december 2020. Deze moet dus in de komende periode worden vernieuwd. We overleggen hier op korte termijn met DSM over. We houden jullie op de hoogte. 

Vragen? Stel ze hier!

In de komende periode worden er meerdere zaken verder uitgewerkt. Wij houden jullie hiervan zoveel mogelijk op de hoogte. Heb je nu vragen? Stel ze vooral in een reactie onder dit blog!