Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Voorstellen cao Fibrant BV 2020

Dit is de voorstellenbrief van CNV Vakmensen voor de cao Fibrant BV. Wat vind jij van de voorstellen? Reageer onderaan! We reageren zo snel mogelijk.

Looptijd

Wij stellen voor dat, gelet op de huidige onzekere omstandigheden, de cao wordt afgesproken voor de duur van maximaal 1 jaar.

Inkomen

De ruimte om financiële verbeteringen voor werknemers af te spreken wordt door Fibrant altijd gemeten langs de verwachtingen van de ontwikkelingen in de markt. Helaas moeten wij vaststellen dat Fibrant daarbij de afgelopen jaren telkens tot de conclusie komt dat

 • Fibrant zich net aan het herstellen is van een slechte periode, of;
 • er door Fibrant een slechte periode verwacht wordt, of;
 • Fibrant midden in een slechte periode zit.

Dat laatste is nu het geval. Niemand zal ontkennen dat er nu een slechte economische periode is. CNV Vakmensen moet hierbij wel vaststellen dat er voor de werknemers nooit een periode wordt geschilderd waar zij wél in volle omvang de goede resultaten van het bedrijf vertaald zien in klinkende munt, een substantiële loonsverhoging. Dat wringt bij de werknemers. Deze vicieuze cirkel zal op zo kort mogelijke termijn een keer moeten worden doorbroken. Werknemers willen ook een keer volop financieel kunnen profiteren van een periode met goede resultaten.
De werknemers van Fibrant realiseren zich dat er nu zwaar weer is en dat het nu dus ook niet aan de orde kan zijn om hoge eisen te stellen, maar het gevoel heerst wel! 
Met dit alles in het achterhoofd heeft CNV Vakmensen haar voorstellen toch gebaseerd op de huidige situatie.

Wij stellen vast dat de salarisschalen steeds verder uit elkaar groeien. De oorzaak ligt in de jaarlijkse procentuele toekenning van salarisverhogingen. Hoe hoger het functiesalaris, hoe groter de impact van de procentuele salarisverhogingen. Dit terwijl er functie inhoudelijk geen groei is tussen de bijbehorende functies. 
CNV Vakmensen wenst deze progressieve groei tussen de verschillen in diverse inkomensbestanddelen te temperen en waar mogelijk terug te dringen. In dat kader stellen wij voor: 

 • De salarisschalen en de individuele salarissen te verhogen met een nominaal bedrag van € 2100,- op jaarbasis. 
  Alle medewerkers dragen vanuit hun functie en verantwoordelijkheid maximaal bij aan behaalde resultaten. De resultaatbeloning zoals opgenomen in cao artikel 24a moet dan ook zodanig worden aangepast dat hier geen verschil meer wordt gemaakt tussen de verschillende salarisschalen. Wij stellen daarom voor:
 • één gelijk percentage als resultaatbeloning van 8% voor alle medewerkers ongeacht in welke salarisschaal de medewerker is ingedeeld.

Duurzame inzetbaarheid

Vanuit de afspraken in het Pensioenakkoord stellen wij voor dat Fibrant de mogelijkheid creëert om medewerkers tot maximaal 3 jaar vóór hun AOW gerechtigde leeftijd te laten stoppen met werken met een jaarlijkse aanvulling van nu € 21.000,- dat meegroeit met de wettelijke AOW ontwikkeling. Daarbij zullen dan ook afspraken gemaakt moeten worden over de herbezetting.

Werkgelegenheid

Wij stellen voor dat Fibrant:

 • Gedurende de looptijd van deze cao géén vermindering van het aantal vaste arbeidsplaatsen doorvoert.
 • Dat het aantal tijdelijke krachten tot een minimum wordt beperkt.

Ook stellen wij voor dat Fibrant:

 • 5 arbeidsplaatsen beschikbaar stelt en invult voor (jonge) mensen met een arbeidsbeperking en waar mogelijk dit uiteindelijk ook te laten overgaan in vaste contracten.
 • 20 stageplaatsen beschikbaar stelt verdeeld over mbo, hbo en wo.

WGA-premie

Wij wensen af te spreken dat werkgever de gedifferentieerde WGA-premie volledig voor haar rekening blijft nemen en dat dit als structurele afspraak in de cao wordt opgenomen (géén protocol afspraak).

Wij behouden ons het recht voor om gedurende de onderhandelingen nieuwe voorstellen in te dienen.

 • Hallo Ron,

  Ik heb geen idee hoe je aan €2100 op jaarbasis komt maar voor operator met salaris van ca. €50000,- is dat toch een procentuele vehoging van ~4%.

  Ik vindt dat in deze tijd toch een stevige verhoging.

  Ik zou dit niet te hoog inzetten.

  Misschien meer inzetten op het partnerverlof voor de jongere medewerkers en daar tegenover de het aow pensioen voor ouderen.

  Misschien ook eens nadenken voor als Fibrant niet zzou instemmen met het aow pensioen. Er zijn toch een redelijk aantal mensen die hier mischien gebruik vanzouden willen maken. ik denk dan aan gefaseerd laten vertrekken van mensen om de continuiteit in dd fabrieken te waarborgen.

  Groet HubPieters

 • Hallo Hub,

  Dank voor je reactie. Altijd goed als mensen meedenken in een proces dat uiteindelijk voor hen van belang is.

  De loonvraag is gebaseerd op wat de leden in de enquête hebben aangegeven en een matiging daarin door mij aangebracht gelet op de huidige situatie. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met het gegeven dat vragen niet per definitie betekend krijgen.

  Het partnerverlof is zeker in deze cao een serieus onderwerp dat wij willen regelen.

  De Bedrijfs-AOW is natuurlijk een belangrijk onderwerp dat veel medewerkers hoog op hun verlanglijstje hebben staan.

  Tijdens de onderhandelingen zal daarbij zeker gekeken worden naar hoe dat binnen Fibrant kan worden geregeld.

  Zoals je weet willen wij als CNV Vakmensen verantwoorde afspraken maken die mogelijk zijn binnen het bedrijf en waar de medewerkers tevreden over zijn.

 • hoi Ron,

  De vraag om de formule die bepaald wat je moet betalen voor een uur verlof dat je wilt kopen om deze aan te passen zie ik niet in je onderhandelinge staan. Is toch een zeer heiter onderwerp op alle fronten.  mijn vraag is dan ook neem dit mee om dit aan te passen naar een niveau wat acceptabel is voor iedereen. m.v.g. André Marsman.

 • Hallo André,

  Hoewel wij vanwege de onzekerheden van de ontwikkelingen van economie en markt mede door COVID 19 willen streven naar een kortlopende cao van ongeveer 1/2 jaar met daarin alleen de hoogst noodzakelijk punten, wil ik wel nog aandacht vragen voor het probleem van kopen en verkopen van verlofdagen. Ik weet  dat dit een heikel punt is voor jullie.