Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Cao Fibrant 2019 verkenning naar mogelijkheden

Op 2 november hebben wij een vervolg gegeven aan de cao-onderhandelingen bij Fibrant. Op deze dag gaf de directie een 1e reactie op de voorstellen van de bonden.

1e reactie directie Fibrant

In haar 1e reactie maakt Fibrant duidelijk dat de voorstellen welke een financiële impact hebben met elkaar verbonden zijn.

Het 1e loonbod is 2,4% bij een looptijd van 1 jaar. Ten aanzien van de percentages die staan voor de resultaatbeloning is Fibrant bereid deze te verhogen, maar dat heeft dan wel gevolgen voor de loonsverhoging in relatie tot de looptijd. Dan staan de 2,4% voor een looptijd van 1 ½ jaar. Vooralsnog ziet Fibrant niets in het gelijk trekken van de huidige 3 percentages van 3%, 5% en 12%.

Ook de andere financiële voorstellen hebben dus invloed op de loonsverhoging.

Dit is een 1e reactie van de directie en dat betekent dat er nog veel besproken moet worden om al onze voorstellen te vertalen naar een acceptabele nieuwe cao.

Geen wijziging inzet CNV Vakmensen

Het is duidelijk dat er nog een stevig verschil zit tussen de financiële voorstellen van CNV Vakmensen en die van Fibrant. Daar zullen wij dus nog stevig over moeten onderhandelen. Op de andere voorstellen van CNV Vakmensen wordt wisselend gereageerd.

Fibrant staat niet overal afwijzend tegenover. Wij zullen over zaken zoals herwaardering van de functies en de hoge werkdruk nog nader moeten bekijken hoe daar een goede oplossing voor gevonden kan worden. Ook over de andere onderwerpen zal nog overleg gevoerd moeten worden of en op welke wijze daaraan invulling gegeven kan worden.

Vervolg

De directie doet haar best en moeite om te begrijpen wat de achtergronden zijn van onze voorstellen, zodat daar ook op een goede manier op gereageerd kan worden. Nu moeten wij hen dus ook nog overtuigen van nut en noodzaak om ons tegemoet te komen en ook acceptabele afspraken te maken.

Op 14 november gaan wij weer verder met onderhandelen. Wij hopen dan wel serieuze stappen te kunnen zetten om tot een goede cao te komen.

Wij houden jullie natuurlijk op de hoogte.