Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Meerderheid CNV-leden gaat akkoord met voorstel voor nieuwe cao Hibin

Het grootste deel van de leden van CNV Vakmensen die hebben gestemd op het onderhandelingsresultaat voor de cao Groothandel in Bouwmaterialen (HIBIN), stemde voor.  Maar: er was ook wat kritiek op de wijzigingen voor de cao. Lees hier de belangrijkste punten voor de nieuwe cao.

Vertraging door coronacrisis

In maart werden de cao-onderhandelingen uitgesteld door de coronaacrisis. In juni gingen de onderhandelingen weer verder, maar voor de werkgevers was het nog te vroeg om tot afspraken te komen. Er was nog te weinig duidelijk over de situatie om goede keuzes te maken.


De werkgevers zeiden dat er pas over loonsverhoging gepraat kon worden wanneer er meer zekerheid was over de (overheids)maatregelen die de sector financieel zouden steunen. In september en oktober vonden de laatste onderhandelingsrondes plaats, waar er uiteindelijk toch een onderhandelingsresultaat uitkwam. Daar konden de leden van de vakbonden op stemmen, om deze nieuwe cao te accepteren of niet.

De belangrijkste afspraken van de nieuwe cao:

Looptijd

De cao is geldig van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Dus met terugwerkende kracht over 2020.

Inkomen

Per 1 december 2020 wordt het standaard salaris verhoogd met 2%.

  • De werknemer die op 1 december 2020 een contract heeft, moet in dat contract hebben staan dat hij of zij recht heeft op een eenmalige bruto uitkering van €350.
  • De werknemer die parttime werkt, heeft recht op dit bedrag op basis van zijn arbeidsduur.
  • Werknemers die in 2020 zijn aangenomen, krijgen de eenmalige uitkering op basis van hoe lang zij in dienst zijn in 2020. 
  • De uitkering vindt in december 2020 plaats.

Pilot nieuwe werktijdenregeling

De pilot (het uitproberen van een idee) van de nieuwe werktijdenregeling uit art. 3.2 cao zal in 2021 door cao-partijen worden beoordeeld. Op basis van deze conclusies wordt er dan bepaald of de regeling standaard in de cao komt te staan.

Art. 5.4 Recht op een vierdaagse werkweek:

  • Art. 5.4 wordt aangepast: de inhoud en opzet van de regeling wordt ingevoegd bij art. 5.3 Uitbetaling ATV dagen.
  • De tekst in artikel 5.4. vanaf “Zwaarwegende bezwaren” wordt dan vervangen door: “Een werknemer met een voltijdsbaan kan met de werkgever overeenkomen dat de ATV-dagen geheel of gedeeltelijk kunnen worden gebruikt voor een vierdaagse werkweek. De werknemer die meent dat zijn verzoek ten onrechte is afgewezen kan zijn verzoek ter beoordeling voorleggen aan de Vaste Commissie uit art. 9.10 cao.”
  • Aan art. 9.10 wordt toegevoegd: “Betreft het verzoek de argumenten waarmee een werkgever een vierdaagse werkweek afwijst, dan heeft de Vaste Commissie de taak na te gaan of de werkgever naar redelijkheid en billijkheid tot zijn oordeel is gekomen.” Als de vaste commissie van oordeel is dat de werkgever onvoldoende valide argumenten heeft dient de werkgever gehoor te geven aan het verzoek van de werknemer.

Nieuwe onderhandelingen

Door de coronasituatie werd deze cao erg laat in het jaar afgesloten. In januari 2021 starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao met een looptijd die vanaf 1 januari 2021 geldig zal zijn. In de maand december zullen we je om input vragen, maar de inzetpunten van eerder dit jaar worden waarschijnlijk (opnieuw) meegenomen.

Vragen of opmerkingen?

Laat het weten in een reactie onder dit bericht. We reageren zo snel mogelijk.