Ik heb een vraag:

De CAO foodservice en groothandel in levensmiddelen loopt 1 juli 2019 af. Iemand bekend of er al onderhandelingen zijn geweest?

Reacties (1)
  • Expert CNV Vakmensen
    Voorgesteld antwoord
    Antwoord
    Er is nog geen overleg gevoerd. De beschikbare data voor de cao onderhandelingen worden nu uitgewisseld onder alle deelnemers aam het overleg. Eind mei/begin juni verwachten we een eerste overleg voor de zgn. mantel-cao waarin wordt gesproken over de looptijd van een nieuwe cao en de loonontwikkeling. Daarna wordt er overleg gevoerd voor een nieuwe GIL cao (deel B van de cao Foodservice) met de werkgevers in de Groothandel in Levensmiddelen.
Terug