Stel je vraag over werk en inkomen

7 veelgestelde vragen over een 0-urencontract

In de horeca hebben veel medewerkers een 0-urencontract. Hier zijn veel vragen over! De meest gestelde vragen zetten we, met antwoorden uiteraard, voor je op een rij! Maar eerst:

Wat is een nul uren contract?

Een 0-uren contract betekent dat er geen vast aantal uren is afgesproken dat je per week werkt. Je kunt dus flexibel opgeroepen worden. De ene week 32 uur en de andere maar 2, afhankelijk van hoe vaak je baas je nodig hebt. Je wordt dan ook wel een oproepkracht genoemd.

In de cao Horeca wordt de werknemer met een 0-uren contract Invalkracht genoemd (artikel 1.9 cao horeca 2018-2020)

Voor de invalkracht geldt:

  • De werknemer die werkzaamheden verricht van een bedrijfsfunctie, waarvan de werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben. Dit kan het geval zijn door omstandigheden waar de werkgever geen invloed op heeft. Bijvoorbeeld, ziekte, onverwachte drukte.
  • In een periode van 52 weken heeft een invalkracht een werkgarantie van minimaal 152 uur. Dat betekend gemiddeld minimaal 3 uur per week. Bij niet voltijd contracten gaat dit naar rato. Bijvoorbeeld, werk je 50% dan heb je recht op een garantie van 76 uur per 52 weken, gemiddeld 1.5 uur per week.

Over naar de veel gestelde vragen:

1. Wat verdien je met een 0-uren contract/als Invalkracht?

Wat je moet verdienen is afhankelijk van de functie die je hebt. Voor veel invalkrachten zal dit het WML zijn, omdat veel invalkrachten geen Vakkrachten zijn.

Toch kan het zijn, dat je wel invalkracht en vakkracht bent, omdat jij bij jouw werkgever in die functie 1976 uur hebt gewerkt. Dan is jouw loon afhankelijk van het cao loon. Dus welke functie, en welke functieschaal hierbij hoort.

Kort gezegd, alle invalkrachten moeten qua salaris hetzelfde worden behandeld als alle andere werknemers.

2. Krijg ik uitbetaald als ik ziek word?

Ben je ziek, dan moet je werkgever de ingeplande uren uitbetalen (art. 7.1 cao), behalve de eerste ziekte dag. Deze wachtdag geldt per zieke geval. Als je ziek wordt tijdens een oproepperiode, krijg je minimaal 70% van je loon over de afgesproken werktijd (als er een cao van toepassing is, kan dit percentage hoger zijn). Als dit bedrag lager is dan het voor jou geldende minimumloon, krijg je het minimumloon.

Als je na afloop van de oproepperiode ziek blijft, krijg je geen loon meer en heb je ook geen recht op een ziektewetuitkering. Pas als je arbeidscontract is geëindigd, kun je een ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV.

Als je ziek bent buiten een oproepperiode heb je geen recht op doorbetaling van het loon en ook geen recht op een ziektewetuitkering. Ook in dit geval kun je pas als je arbeidscontract is geëindigd een ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV.

Let op!

Als je 13 weken voorafgaand aan het moment waarop je ziek word, structureel een aantal uren gewerkt hebt, kun je een beroep doen op een ‘rechtsvermoeden’ over de omvang van de arbeid. Je werkgever moet dan bij ziekte je loon doorbetalen op basis van het gemiddeld aantal door jou gewerkte uren in de 13 weken voor je ziekmelding.

Dit kan jij jouw vakbond laten doen!

3. Heb ik recht op betaalde vrije dagen?

Met elk gewerkt uur bouw je een klein beetje vakantiedag op. Op je loonstrookje vind je terug hoeveel vakantiedagen je hebt opgebouwd.

Je hebt trouwens ook recht op vakantiegeld (8% van het bruto salaris). Vaak wordt dit ook direct in het loon verwerkt, dus je krijgt geen extra uitbetaling in mei of juni.

4. Kan mijn werkgever me inroosteren wanneer hij/zij wil?

Je hoeft niet per se iedere keer te komen opdraven wanneer je opgeroepen wordt. Wanneer wel?

  • Wanneer je een moment van oproepen hebt geaccepteerd
  • Wanneer je niet op tijd hebt aangegeven dat je niet kan

Is één van de twee bovenstaande punten van toepassing, dan ontstaat er een ‘arbeidsovereenkomst voor die oproepperiode’.

5. Kan mijn werkgever me zomaar niet meer inroosteren als hij/zij mij niet meer nodig heeft?

In de eerste maanden van je contract kun je flexibel ingeroosterd worden. Zoals je bij vraag 2 kunt lezen, kun je nadat je 3 maanden achter elkaar een bepaald aantal uren hebt gewerkt, een beroep doen op ‘rechtsvermoeden’ over de omvang van je werk. Heb je dat gedaan? Dan moet je werkgever je dus dat aantal uren uitbetalen, ook als er geen werk is, dat is het risico van de werkgever.

De invalkracht heeft een urengarantie van 156 uur per jaar. Deze uren moeten sowieso betaald worden. Wanneer je een deeltijd contract hebt, wordt de urengarantie naar rato van het contract.

Dit betekent wanneer je 13 weken in de voorafgaande periode niet structureel een vast aantal uren hebt gewerkt en je dus ook geen “rechtsvermoeden” van arbeidsomvang hebt jij hier minimaal recht op hebt. Dat is 3 uur per week.

Je werkgever mag je ook niet zomaar ontslaan als hij je niet meer nodig heeft. Hiervoor gelden namelijk precies dezelfde regels als bij ieder ander contract.

6. Kan mijn werkgever mij zomaar afzeggen?

Als je ingeroosterd bent, betekent dat niet automatisch dat je ook wordt opgeroepen. Het rooster geeft alleen aan dat je beschikbaar bent.
Als je niet meer nodig bent is je werkgever verplicht je dit aan het einde van de voorafgaande werkdag te laten weten. Is je werkgever te laat met afzeggen, dan is hij/zij verplicht je uit te betalen voor de ingeroosterde dagen!

Heb je dit contract al 6 maanden of langer? Dan moet jouw werkgever je sowieso betalen

7. Hoe lang mag mijn 0 uren contract duren?

Het contract kan in twee vormen voorkomen. Het kan een contract voor onbepaalde tijd zijn, dan gelden de regels contracten onbepaalde tijd. Max. 3 contracten in 24 maanden.

Maar het kan ook een contract onbepaalde tijd zijn, mits het incidentele karakter van de functie overeind blijft. De werknemer mag op geen enkele manier een regelmaat of structuur in de oproep krijgen, want dan ontstaat er weer een rechtsvermoeden van contract omvang.

Stel jouw vraag!

Heb jij een vraag over jouw contract? Stel hem hieronder!

Wist je bijvoorbeeld dat je iedere keer dat je wordt opgeroepen om te komen werken, minimaal 3 uur uitbetaald krijgt? Ook al werk je maar een uurtje. Dit geldt ook als je meerdere keren per dag opgeroepen wordt!