Stel je vraag over werk en inkomen

Nieuwe cao Horeca is een feit

Als je de berichten onder mijn vorige blog leest, zou je anders verwachten, maar de leden van CNV Vakmensen hebben met 80% van de stemmen voor het akkoord gestemd en daarmee is de nieuwe cao per 1-1-2018 een feit.

Persoonlijk was ik minder verrast, omdat wij altijd en zeker bij aanvang van de onderhandelingen, eerlijk zijn geweest over wat haalbaar is. Ook zijn wij met tientallen collega’s het land ingetrokken de afgelopen week om met mensen in de horeca in gesprek te gaan en de reacties in het land zijn ook erg positief.

Natuurlijk heb ik ook de negatieve berichten ontvangen en gelezen. Mensen zijn teleurgesteld over de hoogte van de loonsverhoging en er is verwarring over de manier waarop deze nu wordt toepast. Ik ben ook erg bijzondere dingen tegen gekomen. Dingen die zouden zijn afgeschaft waarvan ik het niet eens wist. Feestdagcompensatie bijvoorbeeld is er zo eentje. Ik kan iedereen geruststellen, die is niet op tafel geweest en blijft precies zoals die was art. 3.12 avr.

Gisterochtend heb ik een brief ontvangen namens de leden van FNV Horeca, waarin zijn de uitslag van hun eigen stemming met mij delen en het verzoek doen deze stemmen in mijn afweging mee te nemen.

Ik ben blij, dat FNV Horeca het niet door hen afgesloten akkoord toch aan de leden heeft willen voorleggen. Natuurlijk negatief, maar dat kon ook niet anders in het licht van hun reactie op het akkoord en de inzet waarmee FNV Horeca naar de onderhandelingstafel is gestuurd door de leden.

Wij kunnen er alleen niets mee doen.

Er worden geen afwegingen gemaakt in een stemming. De meerderheid stemt voor of tegen en daarmee is het besluit genomen. De leden stemmen altijd over de lijnen van de bonden, dit gebeurt zo bij alle bonden en in alle 470 cao’s die CNV Vakmensen afsluit. Elke bond houdt zijn eigen stemming en daarmee zal elke bonden handelen naar de uitkomst van de stemming. In ons geval betekent dit dat het akkoord positief is beoordeeld en daarmee gaan wij over tot het tekenen van de nieuwe cao. Wanneer onze leden massaal een akkoord afwijzen, komt er actie. Eigenlijk is het zo simpel.

Wat niet betekent dat wij doof zijn of analfabeet in het geval van Social Media. Het is duidelijk dat er nog een hoop verwarring is over wat deze nieuwe cao nu precies voor iedereen zal betekenen. En hoe die loonsverhoging nu werkelijk uitpakt. Ik denk dat het daarom goed is per onderdeel uitgebreid stil te staan bij wat het inhoud en welke gevolgen dit heeft. Dit zullen wij de aankomende weken hier op Je Achterban dan ook doen.

De eerste stap is gezet. Laten we er ook samen voor zorgen, dat de volgende stappen die nodig zijn voor het herstel van de horeca ook worden gezet. In de nieuwe cao is afgesproken dat CNV Vakmensen en KHN inhoud en vorm zullen geven aan de sociale agenda. Het initiatief ligt bij de cao partners van de nieuwe cao horeca. Alle stakeholders kunnen natuurlijk meepraten. Wat mij betreft geldt dit voor alle bij de horeca betrokken werknemers organisaties, als De Nieuwe Horecabond, AVB, de Unie, FNV Horeca, maar ook bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, werkgevers of werkgeversorganisaties. Meest belangrijke stakeholders zijn niet de grootste, de kleinste, de slimste of de vakbond met de grootste mond, maar gewoon alle 400.000 werknemers in de horeca.

Voor nu alleen even een felicitatie aan alle horeca VAKMENSEN met de nieuwe cao. Eindelijk na jaren zonder weer een cao horeca.

Groet, Jacqueline

Nog even dit:

Mijn moeder zei altijd al dat negatieve aandacht ook aandacht is. Ik hoop dus dat iedereen wel met net zoveel enthousiasme en passie blijft reageren op dit blog. Ik zou anders het risico lopen in een zwart gat te kunnen vallen.