Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Nul-urencontract; wat zijn jouw rechten?

Als je in de horeca werkt, kan het zijn dat je een nul-urencontract hebt. Het is niet altijd duidelijk of dit verschilt van een ‘normaal’ contract. Hoe zit het bijvoorbeeld met je loon, vakantiegeld en ziekte?

Loon

Een nul-urencontract is niet anders dan een gewoon contract. Omdat er geen horeca cao actief is, geldt het minimumloon. Wil je weten wat het minimumloon is? Klik dan hier. Bij een nul-urencontract krijg je de uren uitbetaald die je daadwerkelijk gewerkt hebt. Je hebt altijd recht op minimaal 3 uur loon, ook als je minder uren hebt gewerkt. Vanaf 1 juli 2016 gaat het minimumloon omhoog. Lees hier de nieuwe bedragen.

Vakantiegeld en –dagen


Met elk gewerkt uur bouw je een klein beetje vakantiedag op. Op je loonstrookje vindt je terug hoeveel vakantiedagen je hebt opgebouwd. Je hebt recht op vakantiegeld. Dit bedraagt 8% van je brutoloon. Bij een nul-urencontract wordt vaak het vakantiegeld en de vakantiedagen direct uitbetaald bij je normale uurloon.

Ziekte

Ben je ziek, dan moet je werkgever de ingeplande uren uitbetalen. Als je ziek wordt tijdens een oproepperiode, krijg je minimaal 70% van je loon over de afgesproken werktijd (bij een cao kan dit percentage hoger zijn). Als dit bedrag lager is dan het voor jou geldende minimumloon, krijg je het minimumloon.

Zie ook de website van CNV Vakmensen voor meer informatie.

Is in jouw contract alles goed geregeld? Laat het ons weten!

  • Hoeveel is het nieuwe minimumloon op basis van een nul uren contract dan?

  • Ik heb een nul-uren contract als vakantiebaan in de keuken van een restaurant. Deze week sta ik voor 5 dagen ingepland. Gisteren en vandaag kreeg ik te horen dat ik niet hoef te komen. Op een andere dag hoefde ik pas later te beginnen. Ik houd rekening in mijn planning met de uren die ik moet werken. Mogen zij mij tot een paar uren voordat ik moet werken afbellen? Ik verdien nu dus ook niets, terwijl ik daar wel op reken. Omgekeerd moet ik wel binnen een paar uur aanwezig zijn als zij mij bellen dat ik moet werken. Mag dit zomaar?

  • Excuus voor de late reactie met nuluren contract heb je maar weinig rechten:Welke rechten heb ik bij een 0-urencontract?

    Werken op basis van een 0-urencontract betekent niet dat je als werknemer geen rechten hebt. Zo bouw je met een 0-urencontract ook vakantiedagen en vakantiegeld op en dien je, als je een contract hebt afgesloten van minder dan 15 uur per week en er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt over de uren die je werkt, in ieder geval 3 uur betaald te krijgen bij een oproep, ook al werk je maar 1 uur.

    Werknemers die werken op basis van een 0-urencontract hebben weinig zekerheid. Om aan deze onzekerheid tegemoet te komen heeft de wetgever het rechtsvermoeden van arbeidsomvang opgenomen in de wet. Hierin is geregeld dat als je structureel meer uren werkt dan jouw contracturen je na verloop van tijd de werkgever kan vragen het aantal uren aan te passen naar het aantal uren dat je daadwerkelijk werkt. Om het aantal uren in je contract aan te passen, moet je ten minste drie maanden in dienst zijn. Je werkgever mag dit alleen weigeren als hij kan aantonen dat de uren die je meer hebt gewerkt incidenteel zijn (vervanging zwangerschap, vakantietijd of hoogseizoen). Zijn de daadwerkelijk gewerkte uren werkelijk structureel van aard, dan moet de werkgever je contract aanpassen aan het gemiddelde aantal uren van de afgelopen drie maanden.

  • Geldt dit ook als je voor een pay-roll systeem werkt ?