Stel je vraag over werk en inkomen

Onderhandelingen van start voor nieuwe cao Horeca

De huidige cao Horeca loopt af op 31 december 2019. Komende tijd gaan we onderhandelen over een nieuwe cao. Lees meer over dit traject.

Huidige cao als opstapje naar betere arbeidsvoorwaarden

Twee jaar geleden is er een nieuwe cao Horeca afgesloten, na een cao-loze periode. Deze huidige cao is een eerste stap om de arbeidsvoorwaarden in de sector weer op een redelijk niveau te krijgen. 

We hebben toen afspraken gemaakt voor een sociale agenda, waarin onderwerpen beschreven staan om verder uit te werken. De afgelopen twee jaar is onderzoek gedaan naar de verschillende functies en hoe deze beschreven zouden moeten worden. Er is onderzoek gedaan naar de wensen van de verschillende generaties werkzaam in de sector.

Nieuwe cao Horeca

Om de onderwerpen van de sociale agenda verder uit te werken, zullen we meer tijd nodig hebben. Toch loopt op 31 december 2019, de huidige cao horeca af. Dus we moeten wel praten over een nieuwe cao. De inzet van deze nieuwe cao moet leiden tot een volgende stap.

Wij zullen als inzet van de onderhandeling de volgende voorstellen neerleggen:

 • Loonstijging
  Wij willen een loonstijging voor de werkelijk betaalde salarissen van werknemers. Niet alleen verhoging van de eerste en laatste loontrede, maar de feitelijk betaalde lonen moeten er in koopkracht fors op vooruitgaan.
 • 'Vakkracht' aanpassen of schrappen
  Het begrip Vakkracht in de cao moet worden aangepast of helemaal verwijderd. Wij vinden het niet langer kunnen dat werknemers pas toegang krijgen tot belangrijke cao afspraken wanneer zij vakkracht zijn. Het kan soms wel jaren duren voordat een werknemer vakkracht is.
 • Sociale agenda
  De sociale agenda, zoals deze is afgesproken in de vorige cao, moet op alle onderdelen worden verlengd en uitgewerkt.
 • Looptijd cao 1 jaar
  Wij stellen een cao voor van 12 maanden, gezien de verlenging van de agenda.

Houd Je Achterban in de gaten voor nieuws over de cao-onderhandelingen Horeca!