Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Drie keer niet altijd scheepsrecht

Verslag onderhandelingen 30 oktober

Vandaag hebben wij voor de derde keer onderhandeld over de cao Horeca. Helaas zijn rond de lunch de onderhandelingen stop gezet, omdat Koninklijke Horeca Nederland heeft geconcludeerd dat zij, met de drie partijen samen (CNV Vakmensen, FNV Horeca en Koninklijke Horeca Nederland), niet tot een cao kan komen. De verschillen zijn te groot, omdat niet alle partijen hetzelfde vertrekpunt hanteren. Het omzetten van de AVR naar nieuwe cao.

Cao nog steeds belangrijk

Natuurlijk ben ik erg teleurgesteld. Ik denk nog steeds dat een cao voor jullie sector van groot belang is. Het is belangrijk dat het speelveld voor iedereen gelijk is en dat iedereen onder minimaal dezelfde voorwaarden werkt en tegen minimaal hetzelfde salaris. Of je nu in Amsterdam werkt of in Drachten. Het is misschien nog wel belangrijker dat jullie weer inspraak hebben over je eigen arbeidsvoorwaarden.

En nu?

Wat mij betreft staat de deur open om het overleg weer op te starten en ik zal me daar ook hard voor blijven maken, omdat ik geloof in het belang van die nieuwe cao. De aankomende weken zal ik proberen stap voor stap uit te leggen, wat dan die verschillen zijn en waarom de verschillende partijen daar zo anders tegenaan kijken.

Ik blijf jullie hier op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Ondertussen hoor ik graag van jou:

Hoe belangrijk vind jij een nieuwe cao Horeca?

 • In de mail over de horeca cao (die weer niet tot stand is gekomen) staat dat er een loonsverhoging is gegeven van 2.15% over de afgelopen 4 jaar. Heel veel collega's kunnen volgens mij ook beamen dat deze nooit is toegepast. De lonen staan stil sinds er geen cao meer is. Er is vanuit werkgevers nooit iets gedaan alleen wat in hun voordeel is

 • Roeland,

  Dat klopt inderdaad. Wij hebben daar voordat we aan tafel kwamen naar gekeken en het grootste deel staat al sinds 2013 stil. Daarnaast is er ook nog een heel grote groep die niet eens op functie wordt ingedeeld, maar gewoon minimum loon ontvangt.

  Daarom is die cao ook belangrijk!  De AVR kan KHN dan wel verhogen, maar dat is alleen een advies. De cao is verplicht.

  Wanneer die AVR cao wordt, is de eerste winst al binnen. Er moet dan natuurlijk net als bij alle cao's voor die tijd dat die cao duurt ook een nette loonsverhoging komen.

  Doel is dat jullie salaris qua waarde weer gelijk is als toen de cao afliep. Dat je weer dezelfde boodschappen kan doen voor je geld als toen. Daarnaast gaat het goed in de horeca en moeten jullie er ook op vooruit gaan.

  Zonder cao en zonder verhogingen sta je stil, terwijl alles om je heen duurder wordt, dat vind ik niet kunnen. Behalve als je minimumloon krijgt, dan ga je 2 keer per jaar omhoog, omdat zelfs het minimumloon verplicht zijn waarde houdt.

  Als je dus maar lang genoeg stil staat, verdient iedereen in de horeca minimumloon.

  Ik ga nog steeds voor een cao voor allemaal. Ik blijf me daar voor inzetten.

  Groet,

  Jacqueline