Stel je vraag over werk en inkomen

Overuren inleveren

Kan een werkgever de niet gewerkte uren door de corona maatregelen, binnen een vast contract, verrekenen met eerder opgebouwde overuren?

Reacties (3)
 • Expert CNV Vakmensen
  Voorgesteld antwoord
  Antwoord
  Beste TonO,

  De werkgever mag niet zomaar met uw toestemming de door u eerder opgebouwde overuren verrekenen. De werkgever kan namelijk een beroep doen op de NOW regeling.

  Onder overwerk vallen alle uren waarmee de normale arbeidstijd, de arbeidstijd bij aanwezigheidsdiensten of een langere afgesproken werktijd wordt overschreven. In de praktijk komt dit erop neer dat u overuren heeft indien u in een periode van twaalf maanden meer dan gemiddeld 38 uren heeft gewerkt.

  Als u meer werkt dan is afgesproken, dan zijn er twee mogelijkheden:
  Compensatie in vrije tijd of uitbetaling van de uren.

  In de cao is het uitgangspunt compensatie in vrije tijd. U krijg voor elk overwerk uur een uur doorbetaalde vrije tijd. In overleg met de werkgever kan het overwerk direct uitbetaald worden. De tijd voor tijd komt dan te vervallen.

  Als tijd voor tijd binnen 6 maanden na vaststelling van het overwerk niet mogelijk is, dan moet de werkgever 100% van het uurloon voor elk overwerk uur uitbetalen. De tijd voor tijd komt te vervallen.

  Uitgangspunt hierbij is, is dat de tijd voor tijd wordt opgenomen volgens de wens van de werknemer. In de cao is namelijk niet afgesproken dat de werkgever het eenzijdig mag verrekenen.

  Overigens geldt wel dat in de cao horeca een plus en minuren systeem mogelijk is. Indien u plus uren heeft opgebouwd, dan kunnen deze uren verrekend worden met de momenten dat u minder werkt. Op het moment dat de minuren zijn ontstaan door de coronacrisis, dan is het niet redelijk dat dit voor uw rekening komt. Het is dan ook verstandig om hier afspraken over te maken. Heeft u minuren aan het einde van een periode van 12 maanden en neemt u ze dan nog na zes maanden niet op? Dan komen de minuren te vervallen.
  U kunt dit teruglezen in artikel 2.12 en 3.14 van de cao Horeca

  Met vriendelijke groet,

  SJM
Terug