Maandag was er overleg over de nieuwe cao voor de glastuinbouw. Is er al iets bekend? Want op internet kan ik er niets over vinden. Voor U ben ik altijd je

Cao glastuinbouw

Reacties (1)
  • Voorgesteld antwoord
    Antwoord
    Geachte heer Lodder, het overleg van afgelopen maandag is door werkgevers afgezegd. Ze gaven aan er nog niet klaar voor te zijn en een lopend onderzoek af te willen wachten. We hebben daar ontstemd op gereageerd, maar konden niet anders dan dit accepteren. Het eerstvolgende overleg staat voor 20 maart gepland, maar ik moet zeggen dat ik er weinig hoop op heb dat we dan gaan komen tot een nieuwe cao.
Terug
Meer discussies over dit onderwerp