Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Voorstellen CNV voor nieuwe cao ING

Kort geleden kon je een enquête invullen. Op basis daarvan heeft CNV Vakmensen voorstellen gedaan voor de nieuwe cao. Onder andere over thuiswerken, werkgeluk en ontwikkeling. Wat zijn de voorstellen?

Veranderde wensen voor cao door corona

CNV Vakmensen ziet dat de wereld veranderd is door corona. Ook in de wensen van CNV-leden voor een nieuwe cao. Thuiswerken zal invloed hebben op de afspraken in de cao. Ook zal het coronavirus gevolgen hebben voor salarisonderhandelingen. Ondanks het coronavirus, maakt ING nog steeds winst. De doelstellingen voor winst zijn niet aangepast. We hebben ING laten weten dat dat niet ten koste mag gaan van de medewerkers.

Voorstellen voor de nieuwe cao

De voorstellen gaan over thuiswerken, tijd, werkgeluk, ontwikkeling, diversiteit en financiële waardering. En we willen weer een afspraak maken over de maand van de vakbond en een bijdrage voor onze internationale vakbondscollega’s, die het in deze tijd extra moeilijk hebben. Ook hebben wij aandacht gevraagd voor rouw op het werk. En we pleiten ervoor om de Nederlandse cao in het Nederlands te communiceren. Zowel in afspraken als in uitvoering.

Thuiswerken

Leden willen een afspraak over hoe thuiswerken gefaciliteerd kan worden. Een werkgroep van vakbondsmensen, medezeggenschapsleden en vertegenwoordigers zijn hier namens ING mee aan de slag geweest. De uitkomsten lijkt ons een goed startpunt van onderhandelingen.

Tijd

CNV Vakmensen pleit voor een 30-urige werkweek om burn-outs te voorkomen. En om ervoor te zorgen dat tijd voor zichzelf kunnen nemen. Het mag zeker niet werkdruk-verhogend zijn. De leden willen dit ook: liever minder uur per week werken dan onbeperkt verlof.

Werkgeluk

De huidige cao staat in het teken van werkgeluk. 54% van de leden geeft aan niet te voelen dat werkgeluk voor en bij ING belangrijk is. Er toe doen bij ING is het belangrijkste om werkgeluk te voelen, gevolgd door waardering door de leidinggevende en het team. Dat blijkt uit de enquête. Er wordt nog steeds werkdruk ervaren. 38% geeft aan dat dat gestegen is in deze coronatijd. Wij hebben ING aangegeven nadere afspraken te willen maken om werkgeluk te bevorderen, zodat de werkdruk daalt.

Ontwikkeling

68% geeft aan te weten dat ING het belangrijk vindt dat je je blijft ontwikkelen. Maar bij de vraag of je door ING in staat gesteld wordt om je te kunnen ontwikkelen, antwoordt 36% met ja. Tijd schijnt daarbij ook een issue te zijn. We willen dat issue nu eens en voor altijd oplossen.

Diversiteit

Wij willen van ING weten hoe het zit met diversiteit en doe ze dat willen uitstralen. Leden geven aan dit belangrijk te vinden.

Werkcode

ING heeft als een van de eerste partijen de werkcode ondertekend. Het doel van de werkcode: zien in hoeverre de arbeidsverhoudingen voor vaste medewerkers en flexmedewerkers met elkaar in lijn zijn. We willen hier afspraken over maken.

Financiële waardering

Medewerkers bij ING werken hard. Ook tijdens de eerste maanden van de coronapandemie bleek dat. Daarvoor mogen zij ook financieel gewaardeerd worden, naast alle andere vormen van waardering. We stellen voor de looptijd van 1 jaar 3,5% voor, waarbij we kunnen bespreken hoe dat wordt ingevuld.

Rouw op het werk

CNV Vakmensen heeft deze zomer aan vertegenwoordigers van VNO/NCW en MKB ons boekje rouw op het werk aangeboden. Bij ING is er ook een mooie brochure ontwikkeld. Dat weet niet iedereen. Daarom willen we dat dit onderwerp meer aandacht krijgt.

Hoe nu verder?

Onze voorstellen en ideeën voor een nieuwe cao delen CNV Vakmensen, de andere vakorganisaties en ING met elkaar. Daarover beginnen eind oktober 2020 de eerste gesprekken.

Wat vind jij?

Laat je reactie, opmerking of vraag achter onder dit blog. We reageren zo snel mogelijk.