Stel je vraag over werk en inkomen

Update Kappersbranche

Op woensdag 6 mei maakte premier Rutte officieel bekend dat de kappers vanaf maandag 11 mei weer open mogen. We zijn blij met dit goede nieuws.

Het kabinet wil de coronamaatregelen stapsgewijs gaan versoepelen in de komende maanden. De kappersbranche hoort bij de eerste branches die weer open mogen. De afgelopen periode is er flink gelobbyd om veilig weer aan het werk te kunnen.

Mondkapjes niet verplicht
Er is nu eindelijk duidelijkheid over de mondkapjes in het hygiëne-protocol van werkgevers. Hierover was veel discussie in de afgelopen weken. In ons voorstel naar de overheid pleitten wij voor mondkapjes. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft extra onderzoek gedaan en concludeert dat het gebruik van mondkapjes in de kappersbranche niet noodzakelijk is. Hierbij is uitgegaan van het gebruik van de strikte maatregelen zoals beschreven in het door de ANKO opgestelde hygiëneprotocol. Hierin wordt onder meer werken op afspraak, uitgebreide hygiënemaatregelen en het niet toelaten van zieke klanten of werknemers voorgeschreven. Het kabinet heeft het advies van het OMT overgenomen. Dit betekent dat de overheid het gebruik van mondkapjes niet verplicht stelt (zie download rapportage OMT).

Veilig werken
De ondernemer moet zorgen voor een veilige werkplek. Ook is belangrijk om de juiste middelen (desinfectie, handschoenen etc.) beschikbaar te hebben zoals desinfectie en handschoenen.Zou jij zelf een mondkapje willen dragen? Vul hier de Poll in hierover!

Wij vinden het belangrijk dat de werknemers zich “senang” en veilig voelen op de werkplek. Wil de werknemer bijvoorbeeld toch graag mondkapje dragen? Dan moet de werkgever deze beschikbaar stellen. 

Protocol
De ANKO (werkgevers) heeft gisteren een hygiëneprotocol gepubliceerd. Volgens de ANKO moeten kappers zich aan dit protocol houden, maar mogen ze ook meer doen. Wij hebben bij de ANKO aangedrongen om voor de werknemers de door hen gewenste beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen (zie download protocol ANKO).