Stel je vraag over werk en inkomen

Brief van CNV en FNV over staatssteun KLM

CNV heeft samen met vakbond FNV een brief gestuurd naar minister Hoekstra van financiën. De brief gaat over de lening die mogelijk aan KLM wordt gegeven en dan vooral over de volgende vier punten: 

1. Sterkste schouders zwaarste lasten

CNV en FNV zijn het eens met de opvatting van minister Hoekstra en CEO Pieter Elbers dat medewerkers die meer verdienen, meer moeten bijdragen. Wij vinden dat medewerkers met modale inkomens of minder dan dat, niet hoeven bij te dragen. We zien dit ook als een mooie kans om te werken aan een betere balans tussen arbeidsvoorwaarden en de zwaarte van de functie. 

2. Winstdeling

We begrijpen dat de regering niet wil dat er nog winstdelingen worden uitbetaald als er sprake is van staatssteun. Maar dit gaat wat ons betreft wel om de winstdelingen van 2020 en verder. In 2019 had KLM geen steun nodig, dus medewerkers hebben feitelijk gezien dan nog een salarisbetaling tegoed. We willen meedenken over een creatieve invulling hiervoor, maar we vinden niet dat van uitstel afstel mag komen.

3. Herstructurering

Wij hebben nog niets concreets gezien over een mogelijke reorganisatie. Maar als we kijken naar andere maatschappijen, verwachten we dat er bij KLM ook gesprekken komen over een reorganisatie. Wij hebben aangegeven dat we hopen dat we gedwongen ontslagen kunnen vermijden en de reorganisatie zo beperkt mogelijk kunnen houden. Ook hebben we aangegeven dat als er sprake is van een herstructurering, bonden en medezeggenschap de gelegenheid moeten hebben om goede afwegingen te maken. Zowel in het sociale als het bedrijfseconomische belang.  

4. Rol van de overheid

We hebben aangegeven dat we ruimte willen voor echte gesprekken tussen vakbonden en werkgever en vakbonden en overheid. Samen moeten we zoeken naar oplossingen. We benoemen daarom ook een aantal doelen waar wat ons betreft aan gewerkt moet worden voor het KLM van de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan het werken met meer eigen personeel en het stoppen met het steeds meer uitbesteden van werk naar omgevingen met slechtere arbeidsvoorwaarden.

Bekijk hier de hele brief

Vragen of opmerkingen

Laat ze onder dit blog achter. Ik reageer zo snel mogelijk!