Stel je vraag over werk en inkomen

Petitie voor uitbesteding finance bij KLM

Morgen, vanaf 15:30, gaan medewerkers Finance op bezoek op het hoofdkantoor van KLM in Amstelveen om een massaal ondertekende petitie aan te bieden. Voor de laatste keer verzoeken ze de directie af te zien van het uitbesteden van hun werk aan personeel in India en Hongarije. Dit verzoek wordt door ons (CNV Vakmensen), andere vakbonden en de Ondernemingsraad van KLM gesteund.

Waarom wordt er een petitie aangeboden tegen deze uitbesteding?

  1. Het is in strijd met het personeelsbeleid

KLM heeft een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afgesproken met zijn medewerkers. Hierin staat dat het personeelsbeleid gericht is op “het zo veel mogelijk door eigen werknemers uitvoeren van de werkzaamheden”. Dit plan staat daar haaks op.

  1. Het schept precedentwerking

KLM schept hiermee een voorbeeld voor de verdere uitkleding van de activiteiten aan de grond van KLM. Daarmee zet ze de bijl aan de wortel van de idee dat KLM een organisatie is die zijn werkgelegenheid breed in eigen huis organiseert door medewerkers met blauw bloed.

  1. Het is niet sociaal verantwoord

De kostenbesparingen, voor zover ze al volledig te realiseren zijn door dit besluit, staan niet in verhouding tot de sociale impact die dit besluit heeft voor de medewerkers. KLM is niet alleen een boekhoudkundige constructie dat geld genereert voor aandeelhouders, maar in de eerste plaats in gemeenschap van werknemers met blauw bloed.

  1. Het miskent betere alternatieven

Het behouden van een deel van de werkgelegenheid binnen de landsgrenzen kan ook samengaan met besparingen door te focussen op en te investeren in automatisering van administratieve processen in Nederland. Dat is nog altijd beter dan een lage lonenstrategie.


  1. Het is niet evenwichtig

De vergelijkbare activiteiten in Frankrijk worden niet naar lage lonenlanden uitbesteed.

  1. Het heeft geen breed draagvlak

Zowel de bonden als de ondernemingsraden ondersteunen deze stap van de directie niet.

Wat vind jij van deze uitbesteding? Ben je er morgen bij? Laat je mening horen en stel je vragen hieronder.