Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Voorstellen onderhandelingen cao KLM

We gaan onderhandelen over jouw nieuwe cao. CNV Vakmensen stelt het volgende voor:

Beloning en toeslagen

 • 3,5% loonsverhoging op jaarbasis
 • winstuitkering en vakantiegeld uitkeren op basis van basissalaris plus ploegentoeslag in plaats van het basissalaris alleen
 • afspraken over aandeelhouderschap, waardoor medewerkers actief en georganiseerd kunnen participeren in hun bedrijf

Verlof

 • CL en VO expliciet aan de werknemer toekennen, met vervaltermijn
 • wisseldienstmedewerkers mogen op vrijwillige basis twee ADV dagen inleveren waarna als tegenprestatie CF in het domein van de werknemer belandt
 • meer mogelijkheden tot zelfroosteren

Ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid

 • scholingsfonds van 1750 euro per medewerker per jaar
 • bestaande ouderenregeling structureel maken

Volgens de huidige cao is er sprake van een regeling die minder werken drie jaar voor pensioendatum als volgt regelt:

Oorspronkelijk contract percentage  Percentage werken  Percentage loon  Percentage pensioensopbouw 
 100%  80%  90%  100%
 90%  70%  80%  90%
 80%  60%  70%  80%
 Tussen 90-100%  70%  80%  90%
 Tussen 80-90%  60%  70%  80%


CNV constateert dat hierdoor bij sommige afdelingen de vreemde situatie ontstaat dat (omdat er geen contracten boven de 70% meer worden uitgegeven waar dit wel in het verleden gebeurde) je medewerkers hebt van dezelfde leeftijd met contracten zoals 60% werken voor 70% loon terwijl er tegelijkertijd medewerkers zijn die 70% blijven werken terwijl er geen minder werken optie is.

We vragen ons af in hoeverre dit objectief te rechtvaardigen is dus roepen KLM op om na te denken over varianten voor andere oorspronkelijke contractpercentages.

 • sourcing strategie breder toepassen voor bewustwording bij management en medewerkers over wat nodig is om werkzekerheid in stand te houden
 • mogelijkheid om (een deel van) de VVR vrijwillig in te zetten als persoonlijke toeslag op een functie met lager salaris
 • praten over een oplossing voor medewerkers met een zwaar beroep die niet gezond de eindstreep kunnen halen
 • bijdrage aan een aanvullende ziektekostenverzekering

Vast/Flex

 • bestendigheidstargets: wat is de ondergrens qua eigen personeel en qua gemiddelde verblijftijd van alle medewerkers
 • bij berekening van dienstjaren tellen dienstjaren bij een dochterbedrijf waarnaar de medewerker door KLM is uitbesteed mee

 

Lees de brief

Hierboven heb je een samenvatting van de voorstellenbrief kunnen lezen. Wil je de volledige brief lezen? Download hem hier: Voorstellenbrief CNV Vakmensen_2018_KLM.pdf

Wat vind jij van de voorstellen?

 • Waarom nu weer onderscheid tussen mensen in dag dienst en in ploegen dienst zij krijgen al een toeslag voor die ploegen waarom dat als basis salaris te zien?

 • Guus,

  Ik begrijp je punt heel goed. Het vergroten van het verschil tussen dag- en ploegendiensten is tijdens de laatste twee cao-rondes natuurlijk een hot "topic" geweest. Dit voorstel heeft zeker niet dat doel. Het komt wel voort uit een aantal juridische uitspraken waaruit blijkt dat toeslagen niet zomaar alleen betaald hoeven te worden op de momenten dat je ze ook daadwerkelijk werkt. Maar geacht mogen worden onderdeel te zijn geworden van je basissalaris als je structureel op toeslagmomenten werkt.. Zie bijvoorbeeld: blogarbeidsrecht.nl/.../

  Punt van aandacht tijdens de onderhandelingen (als KLM hierover in gesprek wil) zal moeten zijn hoe je zo'n eventuele verwerking van ploegentoeslag in het basissalaris niet alleen ten goede laat komen van ploegendienstmedewerkers. Misschien zou je ook de dagdienstsalarissen moeten verhogen met het gemiddelde percentage waarmee je de ploegendienstssalarissen hierdoor verhoogt.