Stel je vraag over werk en inkomen

berekening vakantiegeld incl ploegendienst of niet

mijn vraag is wordt vakantiegeld berekent incl ploegendienst of niet loop al 30 jaar ploegendienst zie nw cao Werknemers in actieve dienst met standplaats Nederland, ontvangen een vakantie uitkering van 8% over het in de periode 1 juni van het voorafgaande kalenderjaar tot en met 31 mei van het lopende kalenderjaar ontvangen salaris of ziekengeld/uitkering volgens Bijlage 7. In geval van tussentijdse indiensttreding, beëindiging van de actieve dienst in Nederland, nonactiviteitsperioden (ingevolge art. 6.14.2 of art. 9.3), overgang naar een uitkering volgens Bijlage 7 of overgang naar een ander tewerkstellingspercentage wordt de vakantie-uitkering naar rato berekend op basis van het aantal werkdagen in actieve dienst in Nederland. Bij tussentijdse uitbetaling van de vakantie-uitkering wordt deze berekend over het laatst vastgestelde salaris of ziekengeld/uitkering volgens Bijlage 7.

Voor de berekening van de vakantie-uitkering wordt onder salaris mede begrepen de gegarandeerde vaste toeslagen.

Reacties (2)
Terug