Stel je vraag over werk en inkomen

Akkoord cao KLM

Update 21 november 2019: Inmiddels zijn alle partijen het eens over de nieuwe cao KLM grondpersoneel. Dit betekent dat je binnenkort al van de afspraken gaat profiteren. Denk bijvoorbeeld aan de loonsverhoging die per 1 september afgesproken is: 2%! 

Nog geen cao voor cabinepersoneel

De cao voor cabinepersoneel is nog niet rond. Hierover hebben we de volgende afspraak gemaakt:

"Disclaimer: Indien in het cabine- en/of cockpit domein over de periode 1 juni 2019 tot 1 maart 2019 2022 een akkoord wordt gesloten, dat additioneel arbeidsvoorwaardelijk volume bevat, zullen de grondbonden en KLM het cao-overleg hervatten om te komen tot aanvullende cao-afspraken voor het grondpersoneel waarbij het volume dat in de andere cao('s) is afgesproken terug zal komen."

Dat betekent dat we de afspraak hebben dat als KLM toch meer loonruimte ziet voor cabine dan voor grond, we dat meerdere ook krijgen.

Download het volledige akkoord ->

Heb je vragen of opmerkingen? Meld je aan en praat mee onderaan deze blog.


 

De stemming over de nieuwe cao KLM is gesloten: CNV stemt in met de nieuwe cao. Van de leden die hun stem uitbrachten, was 91,4% voor. Ook niet-leden konden raadgevend hun stem laten horen: 75% stemde voor de nieuwe cao.

Reacties op de cao

Uit jullie reacties kwam meerdere keren naar voren dat jullie hechten aan bedrijfscontinuïteit. Ook geloofden jullie niet dat (nog meer) stakingen meer zouden opleveren. Jullie vonden het tijd worden om tot een cao te komen.

 • Teleurstelling over loonbod
  Een aantal van jullie sprak je duidelijke teleurstelling uit over het magere loonbod van KLM. Voor sommige mensen was dit nog net acceptabel, en voor sommige mensen niet.
 • Beloning en winstdeling
  Aardig wat reacties gaan over variabele beloning: de uitruil 1,5% meer structureel salaris versus een iets lagere winstdeling bij goede bedrijfsresultaten. Ruim 15% van de stemmers geeft aan geen voorstander, terwijl 78% hier wel voorstander van blijkt te zijn.
 • 13e maand in plaats van variabele beloning
  82% van de mensen die stemden en weken in de MSG 1 t/m 3 schalen is vóór de herintroductie van de 13e maand, in ruil voor het afschaffen van de variabele beloning. In totaal 65% is het daar zelfs "helemaal mee eens". 13% is tegen.
 • Extra rust voor ploegendienstmedewerkers
  Het verhogen van de extra rust voor ploegendienstmedewerkers blijkt een uiterst populaire maatregel. Bijna iedereen is hier voorstander van.
 • Vijfjaarscontracten
  73% van de stemmers vindt het een goed idee om vijfjaarscontracten in te voeren op plekken waar nu veel uitzendkrachten worden ingezet.

> Bekijk het hele bericht over het akkoord op cnvvakmensen.nl

Nog geen akkoord van andere bonden

De vliegersvakbond VNV en de andere grondbonden ronden deze week en de weken daarna hun raadpleging af. Met de cabinebonden is (nog) geen akkoord bereikt. 

We spreken met KLM een disclaimer af: we gaan akkoord met de cao. Maar is straks bijvoorbeeld de cao Cabine qua verbeteringen substantieel beter dan de onze? Dan moeten die verbeteringen ook voor grondpersoneel alsnog gerealiseerd worden. 

Je kunt op ons rekenen als het gaat om het waakzaam toezien op een correcte uitvoering van het cao-akkoord de komende tijd. We houden je op de hoogte!