Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Loonsverhoging KLM (nog) niet genoeg

De cao voor grondmedewerkers voor KLM, maar ook die voor vliegend en cabinepersoneel, is verlopen sinds 31 mei 2019. Dat betekent dat het tijd wordt voor een nieuwe cao. De onderhandelingen zijn begonnen!

Openingsbod loon KLM

In het afgelopen overleg deed KLM een openingsbod. Ze bieden een cao voor 16 maanden, van 1 juni 2019 tot en met 31 oktober 2020. In die periode wil KLM de cao-lonen verhogen met 2,25%, namelijk:

 • per 1 juli 2019 met 1%
 • per 1 april 2020 met 1,25%

100 jaar KLM

Verder stelt KLM voor om voor een korte periode tot aan het eind van het jaar tijdelijk de lonen met 100 Euro netto per maand te verhogen, waarna ze begin 2020 weer met 100 euro netto per maand verlaagd worden. Dit om de honderdste verjaardag van KLM te vieren.

Is dit genoeg?

Het loonbod zit onder de verwachte inflatie voor 2019 en 2020. Inflatie betekent dat je met dezelfde euro minder kunt kopen. Verlies van koopkracht noemen we dat. Met andere woorden: Jouw geld wordt minder waard, maar de loonsverhoging zoals KLM de voorstelt compenseert dat niet. De te compenseren inflatie over de 16 maanden waarover KLM een cao wil afspreken, berekent CNV als volgt:

Volgens het Centraal Planbureau is de inflatie over 2019 en 2020 in totaal 4%. KLM wil nu een cao afsluiten over 16 van de 24 maanden waarin deze inflatie plaatsvindt. Volgens CNV is het dan ook eenvoudig, als je alleen maar de inflatie wil compenseren dan moet de loonsverhoging 16/24 x 4 % = 2,7% zijn. KLM koerst dus met een bod van 2,25% aan op een verlaging van de lonen (qua koopkracht). Wij zijn niet van plan om daaraan mee te werken.

Wij willen nog steeds

 • én de inflatie gecompenseerd zien
 • én een percentage daar bovenop zodat je ook in je portemonnee merkt dat je koopkracht stijgt

Loonsverhoging onder gemiddelde van Nederland

Hier komt nog bij dat met een structurele loonsverhoging van 2,25% over 16 maanden je omgerekend naar 12 maanden de lonen laat stijgen met maar 1,69%. Ter vergelijking: de gemiddelde cao-loonstijging omgerekend naar 12 maanden in Nederland bedraagt op dit moment 2,70%.

Kortom, KLM zit wat CNV betreft echt nog te laag. Het gat tussen wat KLM biedt en wat zowel de inflatie als de gemiddelde stijging van de cao-lonen in Nederland doen is simpelweg erg groot.

Jokerdagen en beloning MSG'ers

De loonafspraak is misschien wel de allerbelangrijkste afspraak die je in de cao maakt voor de korte termijn de allerbelangrijkste, maar KLM heeft ook kort gereageerd op de inhoudelijke voorstellen van CNV. Zo is KLM bereid om met ons een experiment aan te gaan met jokerdagen. Dit zijn dagen die je vrij kort van tevoren kan blokkeren om sowieso vrij te zijn. Daarnaast geeft KLM aan de cao voor MSG'ers (managers en specialisten) te willen moderniseren. Hierbij kan misschien ook het systeem van variabele beloning op de schop.

Dit zijn stappen in de goede richting, maar samen met het lage loonbod en de weinig concrete uitwerking is er vooralsnog geen juichstemming. Dat hoeft ook nog niet, het eindresultaat telt. Maar de hoop dat we snel met witte rook naar buiten kunnen komen is er nog niet.

Hoe verder?

Op 1 en 3 juli onderhandelen we verder en ook 9, 11 en 12 juli staan nog in de agenda om voor de zomer tot een akkoord te kunnen komen. Wij houden je op de hoogte over de voortgang. Vragen of opmerkingen over het cao-traject? Stel ze hieronder of stuur mij een e-mail. Onderhandelen doen wij samen.

Ons onderhandelingsteam bestaat naast mij uit Asha Mees (GS) en Cock Van Der Pol (E&M).

Wat vind jij van het loonbod van KLM?

 • Eens dat “NEE” het antwoord was! Fijn te lezen dat de KLM het MSG systeem wil moderniseren! Sterkte en suc6!

 • "Hierbij kan misschien ook het systeem van variabele beloning op de schop" wat houdt het dan in? dat mensen aan de top van hun functie groep niets meer bij krijgen?

 • Ik zou graag een meer trapsgewijze CAO verhoging zien. Bijvoorbeeld tot 100.000 per jaar 3%. Van 100.000 tot 200.000 2,2%. En boven de 200.000 bijv 2%. Dit bekend dat de hoogste inkomens niet nog meer gaan uitlopen tov lagere inkomens. Overigens is 2% van 200.000 dan nog altijd een salarisstijging van 4000 per jaar. Dit terwijl iemand met 50.000 dan  slechts 1500 extra zou hebben per jaar.

 • Hoi Andy,

  Wij krijgen van veel leden die vallen onder het MSG-systeem het signaal dat dat het TCP-systeem wat hun betreft wel op de schop kan, onder meer omdat ze het gevoel hebben dat veel resultaten naar beneden gemanaged worden, maar ook omdat ze graag terug willen naar een meer vaste beloning. Daarnaast is een deel van de variabele beloning gebaseerd op het KLM-resultaat, net als de winstdeling. Voor twee keer precies hetzelfde resultaat krijg je dus een variabele uitkering. Vraag is of dat niet dubbelop is.

  Ik begrijp je punt, je wil wel een prikkel houden dat je op de top van je functie nog wat extra's kan krijgen. Het gaat ons er in eerste instantie om dat KLM de wensen van veel medewerkers om het systeem aan te passen serieus neemt en er werk van gaat maken, we hikken daar namelijk al een tijd tegenaan. Wij hebben het volgende voorgesteld:

  "CNV Vakmensen stelt voor om op relatief korte termijn onder alle MSG-medewerkers een gedegen enquête te houden over de wenselijkheid van variabele beloning, mede in het kader van de in de huidige cao al afgesproken MSG-evaluatie. Indien blijkt dat een meerderheid van de medewerkers ( al dan niet binnen specifieke MSG-schalen) voor een aanpassing van het huidige variabele beloningssysteem in de richting van een vaster salaris is, dan stelt CNV voor om hieraan tegemoet te komen. Bijvoorbeeld door eind van dit jaar weer een “dertiende maand” in te voeren of door de variabele salariscomponent (al dan niet deels) te verdisconteren in het vaste maandsalaris."

  MvG,

  Michiel

 • Dag Willie,

  Jouw voorstel om de loonsverhoging in percentages hoger te maken voor lagere dan voor hogere inkomens herken ik. Aan de cao-tafel is door collega-vakbond FNV ook voorgesteld om een bodem af te spreken. Bijvoorbeeld dat je iedereen een loonsverhoging van 100 Euro per maand geeft en daarnaast een percentage voor iedereen. Hiermee bereik je het effect wat je aangeeft, dat aan de onderkant de lonen in % harder stijgen dan aan de bovenkant van de loonschalen.

  Onze achterban zit er verdeeld in, sommigen vinden dat een goed idee, anderen minder.

  Wij hebben als CNV geen extreme bezwaren tegen zo'n bodem. Wij willen wel, zie ook het verhaal hierboven over inflatie en het loonbod van KLM, dat de koopkracht, óók voor de middeninkomens verbetert. Dan hebben we het bijvoorbeeld over mensen in de categorie 36.000-100.000 Euro per jaar waar veel van onze leden zitten.

  Het hangt dus heel erg af van waar KLM uiteindelijk mee komt of we zo'n bodem acceptabel vinden. Dat hangt mede af van het percentage dat KLM bereid is om te geven. Zit dat boven inflatie ? Voorlopig ziet het daar nog niet naar uit.