Stel je vraag over werk en inkomen

Goed nieuws. Er is een nieuwe cao voor KPN! 86% van de leden van CNV Vakmensen heeft ingestemd. Ook alle anderen vakbonden hebben ingestemd. Dat betekent dat er een nieuwe cao is. 

Prima resultaat

De meeste leden van CNV Vakmensen zijn tevreden over de nieuwe cao. De enige kritische noot is de data waarop de collectieve loonsverhogingen zijn afgesproken. Deze vallen namelijk halverwege het jaar: op 1 juli 2020 (2,5%) en op 1 juli 2021 (3%). De vakbonden hebben uiteraard geprobeerd deze data naar voren te halen.

Bekijk hier de gemaakte afspraken 

Uitwerking in de praktijk

De praktijk zal uitwijzen hoe bepaalde afgesproken regelingen uitpakken. Bijvoorbeeld de nieuwe regeling voor de totstandkoming van de individuele loonsverhoging. En de afspraken over de tijd(stip) gevonden vergoedingsregelingen. 

KPN en Corona

In deze tijden is de cao minder belangrijk. Verschillende KPN collega's zijn helaas getroffen door het virus. We wensen hen veel beterschap. KPN heeft op verschillende plekken binnen de organisatie besloten om werkzaamheden tijdelijk te stoppen of te verminderen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het winkelpersoneel en de monteurs. Op andere plekken daarentegen is er sprake van een behoorlijke werkdruk omdat klanten behoefte hebben aan producten dan wel extra dienstverlening. Wij gaan ervanuit dat KPN’ers elkaar helpen daar waar nodig en mogelijk. We wensen een ieder veel sterkte de komende tijd.

Vragen? Deel ze!

Heb je vragen? Laat ze hieronder in een reactie achter! 

 • De huidige KPN CAO loopt tot december 2021 ; de onderhandelingen voor een nieuwe CAO wanneer starten die?

  Ik ben 64jr ( 42jr werkzaam bij KPN) en zou graag willen weten wat de inzet van CNV is naar aanleiding van .o.a. de nieuwe pensioenwet.

  Er zijn diverse regelingen voor bv korter werken / generatiepact , die nogal afwijkend zijn van andere CAO's ; met name b.v.  het generatiepact. In de KPN-CAO bleek , als je van deze regeling gebruik wilde maken,  je een jaar voor je AOW datum uit dienst moest bij KPN en dus geen inkomen meer zou hebben én je dus je pensioen naar voren moet halen. Bij andere CAO's (bv kleinmetaal ) lopen deze regeling TOT de AOW datum.

  Zijn er op het gebied van eerder stoppen nog ontwikkelingen gaande en worden deze ook meegenomen in de nieuwe CAO onderhandelingen?  De huidige regelingen binnen de KPN CAO zijn n.l.  allemaal 'een sigaar uit eigen doos'  

 • Hallo Cees,

  Dank voor je vraag. De cao en het Sociaal Plan lopen tot 31-12-2021. Momenteel zijn we met de werkgever op zoek naar data om ons cao overleg op te starten. Dat zal waarschijnlijk november worden.

  Als CNV bonden zullen we binnenkort, via een enquête, onze leden vragen welke onderwerpen er geagendeerd moeten worden. Ongetwijfeld zullen daar de regelingen over eerder stoppen met werken aan bod komen want ik krijg dat al vaker terug van de leden. Er is een centraal pensioenakkoord waarbij de zogenaamde RVU regeling mogelijkheden biedt om eerder te stoppen met werken. We gaan dit sowieso voorstellen en bekijken hoe we (wellicht ook in combinatie met bestaande regelingen) eerder uit dienst treden aantrekkelijker kunnen maken, zeker voor mensen met een dusdanig lang dienstverband als dat van jou.

  Vriendelijke groet,

  Marten Jukema

  m.jukema@cnvvakmensen.nl