Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Moeilijke cao-onderhandelingen KPN

Het overleg om bij KPN tot een nieuwe cao te komen verloopt erg stroef. Vooral op het gebied van loonontwikkeling liggen de wensen van CNV Vakmensen en KPN erg uit elkaar. Eind januari praten we verder in een overleg. 

Cao-overleg

De afgelopen maanden hebben we 6 keer aan de onderhandelingstafel gezeten met KPN en de 6 vakbonden. Ons doel was om in 2019 tot een nieuwe cao te komen. Dit is helaas niet gelukt. We kunnen het niet eens worden over de hoogte en de ingangsdatum van de overeen te komen loonsverhoging. We hebben gelukkig wel stappen gezet op andere onderhandelingspunten. Het totaalplaatje is helaas nog niet voldoende.

Strategie en financiële positie KPN

Aan de onderhandelingstafel kwamen we niet verder. Daarom hebben we ons laten bijpraten door Jan Kees de Jager over de strategische en financiële positie van KPN in de markt. Jan Kees de Jager heeft een schets gegeven van de stand van zaken van de Telco branche in het algemeen en die van KPN in het bijzonder. Termen als omzetdruk en aandeelhouderswaarde kwamen aan de orde. Net als de gemiddelde loonontwikkeling in de BV Nederland. Onze visies waar dat toe zou moeten leiden richting de cao lopen helaas nog steeds ver uiteen. 

De inzet van CNV

In grote lijnen willen we:

  • Een substantiële loonsverhoging, inclusief verhoging voor de stand-by vergoeding.
  • Meer eigen regie en faciliteiten voor de medewerker op het gebied van opleiding en ontwikkeling.
  • Aandacht voor de te hoge werkdruk en een stevigere rol voor het intern mobiliteitscentrum.
  • Een nadere invulling van de pilot generatiepact en de afspraak uit het pensioenakkoord over eerder stoppen met werken.
  • Aandacht voor een snellere doorstroom van ‘flex’ naar ‘vast’. 

Vervolg

Eind januari en begin februari staan er weer 2 onderhandelingsdata gepland. We hopen daarna met goed nieuws te komen.