Stel je vraag over werk en inkomen

5 mei 2020 in de Metaal en Techniek ook een nationale feestdag?

Veel mensen die in de Metaal en Techniek werken, vragen zich of zij op 5 mei 2020 vrij krijgen. Het is natuurlijk wel een feestdag, maar of het een nationale feestdag is en je dan ook vrij krijgt, vertellen we je in deze blog.

Wat er in de cao’s staat

Over 5 mei staat het volgende in de cao’s Metaal en Techniek:

Verklaren de CAO-partijen dat 5 mei in een bepaald jaar een nationale feestdag is waarop de werknemers niet hoeven te werken? Dan stellen de CAO-partijen een collectieve vakantiedag vast op 5 mei van dat jaar. Hiervoor moet de werknemer zijn 25e vakantiedag opnemen. Maar dit hoeft alleen als op het dienstrooster van de werknemer staat dat hij op die dag eigenlijk had moeten werken.

Nationale feestdag of niet?

Cao-partijen hebben in 2020 niet bepaald dat 5 mei een nationale feestdag is. Dat betekent dat het in het bedrijf aan de werknemer en werkgever wordt overgelaten hierover afspraken te maken. Je kan zelf dus een vrije dag aanvragen en opnemen.

Afspraken in het bedrijf zelf

Het kan wel dus zo zijn dat er in een bedrijf zelf afspraken zijn gemaakt over vrij op 5 mei. Dit kan bijvoorbeeld in het bedrijfsreglement staan, of er zijn afspraken met het medezeggenschapsorgaan (OR, PVT of werknemersdelegatie) over gemaakt, bijvoorbeeld door het inroosteren ADV-dag.

Vragen?

Laat een reactie achter onder deze blog, en we zullen je vraag zo snel mogelijk beantwoorden.