Stel je vraag over werk en inkomen

De loonsverhoging gaat door!

Werkgevers zijn druk met het communiceren over de 3,5% loonsverhoging per 1 juli 2020. Er is afgesproken dat de cao niet opengebroken wordt. De loonsverhoging wordt betaald en de bijbehorende salaristabellen gaan omhoog. Lees hier of jouw werkgever er nog vanaf mag wijken of niet.

Kan een werkgever de loonsverhoging ontwijken?

Een individuele werkgever kan een aanvraag insturen om te mogen afwijken van de cao-afspraak. Die mogelijkheid van afwijken of dispensatie staat in de cao. Dat is altijd al zo geweest. In verband met de coronacrisis hebben we afgesproken dat werkgevers deze mogelijkheid mogen gebruiken, maar er gelden wel een aantal voorwaarden. Belangrijk is dat jij als werknemer moet instemmen. De werkgever kan de aanvragen insturen bij de Vakraad.

Wat kan de werkgever aanvragen?

Kort gezegd, de werkgever kan vragen of hij per 1 december 2020 de salarissen met 3,5% mag verhogen in plaats van 1 juli 2020. De werknemer krijgt dan voor dit uitstel 29 uur extra vakantierechten. De werknemer moet hier wel akkoord mee gaan. Het gaat bij deze individuele aanvraag dan niet om het schrappen van een loonsverhoging, maar uitstel van de loonsverhoging.

Bij de aanvraag gelden strenge voorwaarden:

·        het moet goed zijn onderbouwd met cijfers;

·        de omzetdaling moet door de coronacrisis komen;

·        er mogen geen dividend of bonussen uitgekeerd worden;

·        de werkgever mag niet in uitstel van betaling (surseance) verkeren;

·        de dispensatie moet nodig zijn met oog op het behoud van werkgelegenheid;

·        de werkgever moet aantonen dat meer dan de helft van de werknemers van het bedrijf instemmen;

·        de lokale vakbondsvertegenwoordigers ondersteunen dit verzoek.

Wat moet je doen als je werkgever je benadert?

Als je lid van CNV Vakmensen bent, moet je ons direct informeren zodat we samen kunnen kijken naar de aanvraag van je werkgever. Je kunt ook een reactie onder dit blog achterlaten. 

Wie beslist over de aanvraag van de werkgever?

In de Vakraad beslissen werkgeversorganisaties en vakbonden samen over deze aanvraag. Dus een aanvraag kan goedgekeurd worden of afgekeurd. Alleen als CNV Vakmensen vindt dat aan de voorwaarden is voldaan, stemmen wij in de Vakraad (werkgevers-werknemers) in. Dan pas kan het doorgaan.