Stel je vraag over werk en inkomen

Rekening houden met verschillende belangen is best lastig

Medezeggenschap; wat betekent dit eigenlijk? Het woord geeft het al aan. In het bedrijf waar je werkt, krijg je de mogelijkheid om aan het stuur te zitten. Een mooie gelegenheid om je als werknemer te laten horen! Als je in de ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PVT) zit, heb je een belangrijke taak. Naast het adviseren over onderwerpen, mag je ook mee beslissen op diverse zaken.

Een goed functionerende OR

De OR heeft invloed op de richting van een organisatie. De OR kan hierdoor medebedenker zijn van de strategie van een onderneming. Op die manier ben je als medewerker meer betrokken bij de uitvoering van de strategie. En wordt niet alles alleen maar door de managers bepaald.

Als de directie van het bedrijf waar je werkt open staat voor de adviezen en ideeën van OR, kan zij de nieuwe inzichten gebruiken voor de koers van het bedrijf. Een goede wisselwerking tussen OR en directie dus!

Open dialoog is nodig tussen de directie en OR

Om echt invloed te hebben vanuit de OR, is er een open dialoog nodig tussen directie en medezeggenschap. Wanneer de directie zich beperkt tot de wettelijke verplichtingen opgenomen, zal ook de OR zich formeel gaan opstellen. Met andere woorden: de onderneming krijgt de OR die het verdient!

De OR komt op voor jouw belangen. De directie heeft daarmee een goede gesprekspartner als het gaat om de belangen van jou en je medewerkers in het beleid. Maar de OR is er ook voor het belang van de continuïteit van het bedrijf.

Een voorbeeld uit de praktijk: hoe zit het bij CNV Vakmensen?

Voor CNV Vakmensen is de medezeggenschap geen verlengstuk van het vakbondswerk. Het OR-lid en OR hebben een eigen verantwoordelijkheid. Als OR-lid heb je dus oog voor de belangen van het personeel maar ook voor het belang en de continuïteit van de gehele onderneming. En dat is af en toe best lastig. Hoe gebeurt dat bijvoorbeeld bij CNV Vakmensen? De dienstverlening aan medewerkers gaan we fors uitbreiden. Bijvoorbeeld door middel van trainingen, maatgericht advies, organiseren van themabijeenkomsten gericht op de medezeggenschap, een digitaal platform waar OR-leden terecht kunnen met vragen of informatie te vergaren enz. enz.

Wil je meer weten hoe we het bij CNV Vakmensen aanpakken? Laat dan voor mij een berichtje achter! Ik ben benieuwd hoe de OR in jouw bedrijf geregeld is. Zit jij in de OR en wil je jouw ervaringen delen? Is het bijvoorbeeld lastig om steeds met verschillende belangen rekening te houden?