Stel je vraag over werk en inkomen

Nieuws over de loonsverhoging van 3,5%

De coronacrisis heeft een grote invloed op de economie. Ook binnen de Metaal en Techniek zijn er bedrijven hard geraakt. Werkgevers en werknemersorganisaties gingen met elkaar in discussie over de loonsverhoging die op 1 juli gepland staat.

Wat zijn de wensen?

Werkgevers wilden eerst praten over het niet door laten gaan van deze loonsverhoging. Het zijn onzekere tijden en economisch zijn er harde klappen gevallen. Maar dit geldt niet voor alle bedrijven. CNV Vakmensen wil niet dat de cao opengebroken wordt waarbij de afspraak over de loonsverhoging niet doorgaat. Maar we snappen dat een uitstel van loonsverhoging in sommige situaties extra lucht aan de bedrijven kan geven.

Wat als de loonsverhoging niet doorgaat?

In bijlage 10A van de cao staat een artikel tot dispensatie van de cao. Dit betekent dat je je in sommige gevallen niet hoeft te houden aan de cao. De werkgever kan een beroep doen op dit artikel, ook voor de geplande loonsverhoging van 1 juli. 

> Hier lees je alle voorwaarden

Dit zijn in hoofdlijnen de voorwaarden:

  • De meerderheid van de werknemers keurt het verzoek goed. Dit kan blijken uit een handtekeninglijst (fysiek of digitaal) of een enquête onder alle werknemers via een digitaal platform;
  • Een onderbouwing van de (bedrijfseconomische) toestand van de onderneming voor, tijdens en na corona;
  • Een verklaring van de werkgever dat er geen uitstel van betaling is (aangevraagd) op het moment van het indienen van het verzoek;
  • De werkgever geeft aan dat er geen dividend en/of bonussen worden uitgekeerd in 2021 (of eventueel eerder of later) die betrekking hebben op de prestaties over het kalenderjaar 2020;
  • Uit het verzoek moet blijken of er wel of geen akkoord is over dit verzoek tot uitstel met de werknemersorganisaties voor de Metaal en Techniek.

Op basis van de aangeleverde documenten beoordeelt een kleine commissie binnen de Vakraad of het verzoek wordt goedgekeurd. Deze commissie bestaat uit een geselecteerde groep van vakbonden en werkgevers. Gaat de commissie akkoord? Dan gelden de volgende voorwaarden:

  • Per 1 december 2020 wordt het voor de werknemer geldend salaris verhoogd met 3,5%;
  • De werknemer ontvangt over de periode juli 2020 tot en met november 2020 29 uur extra-vakantieaanspraken;
  • De werkgever informeert zijn werknemers over het toegestane dispensatieverzoek.

Vragen of opmerkingen?

Stel je vragen in een reactie onder dit blog. We beantwoorden ze graag!