Stel je vraag over werk en inkomen

Poen en Doen?; uitslag enquête loonsverhoging

In de grote enquête heb ik gevraagd wat een redelijke loonsverhoging is. Oftewel hoeveel poen?
Ik heb daar enorm veel verschillende reacties op gehad. En ook erg uiteenlopende. Van 0,5% tot 15% en alles wat daar tussen zit. Dit geeft tegelijkertijd ook de grote verschillen in de bedrijven aan. Dat kan ook niet anders dan in een bedrijfstak met 22.500 bedrijven en 280.000 werknemers.

Wat zijn de feiten?

Even een aantal feiten op een rijtje:

  • De cao Metaal en Techniek is een minimum cao. Een ondergrens dus. Dat betekent dat de cao-verhoging in elk bedrijf minimaal doorgevoerd moet worden.
  • De gemiddelde arbeidsinkomensquote ligt volgens De Nederlandse Bank (DNB) onder het langjarig gemiddelde. Simpel gezegd betekent dat er ruimte is om de lonen te verhogen.
  • De belangrijkste oorzaak van de daling van die arbeidsinkomensquote is de verzwakte onderhandelingspositie van werkenden. Dat komt doordat er minder werknemers lid zijn van een vakbond en de flexibilisering van de arbeidsmarkt.
  • Een gemiddelde salarisgroei van 2,5 procent voor 2017 is in lijn met verwachtingen van het Centraal Planbureau (CPB).
  • Evenals in 2013 hebben vakbondsleden van CNV Vakmensen bij de laatste cao-onderhandelingen in 2015 in een aantal bedrijven in de Metaal en Techniek gestaakt voor onder andere loon. Dat heeft iedereen in 2015 en 2016 minimaal 1,87% loonsverhoging per jaar opgeleverd.

Laten we de discussie aangaan met de cao-commissie!

Ik verwacht daarom ook een goede en pittige discussie met de cao-commissie over welke loonvraag we gaan stellen. Daarbij zullen we sommige verwachtingen in de realiteit van de Metaal en Techniek moeten plaatsen. We zullen het hebben over de poen maar ook over het doen. Zijn we in staat om in de bedrijven de discussie met de werkgever te voeren? Wat kan je doen? Laat je mening weten en praat mee op je Achterban!