Stel je vraag over werk en inkomen

Hoi . Een paar vragen aan jullie hoe en wat over over het generatie pact.Kan de wekgever weigeren om de 80-90-100 regeling toe te passen?Welk recht heb ik en het C.N.V om het af te dwingen?En kan dit op een kort termijn af gedwongen worden?Sjaak 64 jaar s

Hoi . Een paar vragen aan jullie hoe en wat over over het generatie pact.Kan de wekgever weigeren om de 80-90-100 regeling toe te passen?Welk recht heb ik en het C.N.V om het af te dwingen?En kan dit op een kort termijn af gedwongen worden?Sjaak 64 jaar service monteur koeltechniek, werkzaam bij Frimex.Bij voorbaat bedankt voor uw aantwoord.vriendelijke Groet: Sjaak.

Reacties (1)
 • Expert CNV Vakmensen
  Voorgesteld antwoord
  Antwoord
  Hallo Sjaak,

  De regels voor de variant 80-90-100 in het Generatiepact in de Metaal en Techniek worden veranderd per 1 januari 2020. Uitgangspunt is dat je recht hebt op de variant 80-90-100. De aanvraag moet je doen 6 maanden voor je ingangsdatum. Bijvoorbeeld, als je je aanvraag doet per 1 januari 2020, dan kun je op z'n vroegst per 1 juli 2020 met het Generatiepact.
  De werkgever kan weigeren als hij vindt dat door zwaarwegende bedrijfsbelangen het niet kan. Dit moet hij dan ook laten weten, 4 weken na je aanvraag. In het voorbeeld betekent het dat je werkgever dit voor 1 februari 2020 moet laten weten.
  Je kan dan met hulp van CNV Vakmensen gebruik maken om advies hierover te vragen aan de Vakraad. De Vakraad geeft een schriftelijk advies over de manier waarop je met de verschillende belangen kan omgaan. Dit advies wordt aan beide partijen toegezonden.

  Hieronder op een rijtje de nieuwe regels:
  In plaats van de dubbele vrijwilligheid geldt het volgende op 1 januari 2020:
  - De werknemer van 6o jaar of ouder heeft het recht op de Variant 80-90-100. Hierbij geldt het volgende:
  A. Vòòr de datum ingang van je generatiepact tenminste 1 jaar bij de werkgever in dienst te zijn;
  B. Als je gebruik wil maken van het generatiepact dan dien je dat tenminste 6 maanden vòòr de ingang aan je werkgever te laten weten;
  C. Indien naar de mening van je werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich tegen toepassing van het generatiepact verzetten, moet de werkgever dit aan jou mededelen. Hij moet dit dan doen binnen 4 weken na het kenbaar maken;

  Dan geldt ook nog bepalingen voor je verlof:
  D. Indien je een verlofstuwmeer hebt van meer dan 296 uren moet je dat meerdere opnemen binnen een half jaar voorafgaand aan datum gebruikmaken van het generatiepact;
  E. Een verlofstuwmeer is het aantal verlofuren dat de werknemer nog heeft staan aan vakantieuren (met uitzondering van de ADV-uren, de gekochte uren volgens artikel 30 en de uren welke volgens artikel 42 lid 5a sub 3 in overleg met de werkgever in tijd zijn vergoed) uit voorafgaand(e) kalenderja(a)r(en), buiten de reguliere uren die de werknemer toekomt in het kalenderjaar van ingang generatiepact;
  F. Indien de werknemer op de datum ingang generatiepact ondanks sub D nog steeds een verlofstuwmeer heeft van meer dan 296 uren gaat het generatiepact toch in (en blijft hij de meerdere uren behouden) tenzij de werkgever kan aantonen dat de werknemer niet heeft meegewerkt om de meerdere uren op te nemen.

  Verder blijft het dat je je leeftijdsdagen inlevert als je meedoet in het generatiepact.

  Indien een geschil over het vorenstaande ontstaat kan door de werkgever en/of werknemer aan de Vakraad om advies worden gevraagd. Hiervoor is er een procedure in de cao. Deze staat in bijlage 3D van de cao.
Terug