Stel je vraag over werk en inkomen

concurrentiebeding

hallo een vraagje in de NBBU CAO staat:
NON-CONCURRENTIEBEDING
1. Rechtstreekse (concurrentie)bedingen die willen voorkomen of belemmeren dat de
uitzendkracht in dienst treedt van een inlener, zijn verboden en derhalve nietig.

in mijn contract staat :
versie 01/2018 rev.3 Pagina 4 van 4
11. Relatie- en Ronselbeding
11.1. Het is de Werknemer gedurende een periode
van 12 maanden na het eindigen van het
dienstverband verboden om, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van
de Werkgever, op welke wijze ook, indirect
zaken te doen, werkzaam te zijn of
werkzaamheden te verrichten voor en/of
zakelijke contacten te hebben met
natuurlijke of rechtspersonen die de laatste
12 maanden voorafgaande aan het moment
van beëindiging van het dienstverband een
relatie van de werkgever is geweest, én voor
of ten behoeve van welke relatie, Werknemer
in opdracht van Werkgever in die periode
direct dan wel indirect werkzaamheden heeft
verricht. Onder Werkgever wordt mede
begrepen de met Werkgever in een groep
verbonden vennootschappen. Onder
relatie(s) van Werkgever worden mede
begrepen de potentiële relatie(s) waaraan in
die periode offerte is uitgebracht met
betrekking tot eventueel door Werknemer uit
te voeren werkzaamheden voor of ten
behoeve van die relatie(s). Onder relatie(s)
van Werkgever worden eveneens mede
begrepen de met de relatie(s) van Werkgever
in een groep verbonden rechtspersonen.
Onder dit verbod valt ook het aanzetten van
anderen tot het op bedoelde wijze benaderen
van dergelijke relaties van Werkgever.

Klopt dit zo?

Reacties (4)
Terug