Stel je vraag over werk en inkomen

Vakraadlijsten opleidingen up to date krijgen

Een oud-leerling van mij heeft een niveau 4 diploma Technicus Middenkader Engineering (combinatie elektrotechniek, werktuigbouw en mechatronica) en werkt bij een elektrotechnisch bedrijf als elektromonteur. Zijn diploma (crebo 94421) staat echter niet in de lijst die de vakraad voor de installatietechniek hanteert en krijgt daarom betaald als leerlingmonteur. Zijn werkgever verschuilt zich daar achter!! En dat terwijl hij als leerling notabene daar stage liep en afstudeerde! De lijst van de Vakraad loopt echter maar tot diploma's van cohorten 2008 en eerder. De vorige en huidige generatie opleidingen staan er simpelweg niet op. Op welke wijze is de Vakraad (niet rechtstreeks benaderbaar) te bewegen om de lijst aan te passen aan de moderne tijd??? Ik loopp nu al maanden te zoeken naar een mogelijkheid, via Otib en CNV hier terecht gekomen. En kent iemand eenzelfde probleem??

Reacties (5)
 • Expert CNV Vakmensen
  Voorgesteld antwoord
  Antwoord
  Beste heer Bekkers,

  Dank voor uw mail. Het probleem wordt herkend en daarom is in het principe-akkoord cao's Metaal en Techniek in 2017 (waaronder cao Technisch Installatiebedrijf) door CNV Vakmensen het volgende afgesproken:
  - Met ingang van 1 juli 2017 zal in verband met de wijzigingen van de Wet Minimumloon de schaal “22 jaar” in de salaristabellen worden afgeschaft. Vanaf 22 jaar wordt de werknemer dan ingedeeld in een van de salarisgroepen op grond van de door hem uitgeoefende functie.
  - Achter de tabellen vakdiploma en voortgezet vakdiploma worden de termen mbo 2 respectievelijk mbo 3/4 toegevoegd.
  - Gedurende de looptijd van de cao wordt een commissie ingesteld die de structuur van de jeugdlonen ter hand zal nemen, ook in verband met de mogelijke wijzigingen Wet Minimumloon per 1 juli 2019 en de actualisering van opleidingsniveaus.

  Dat betekent concreet:
  - Er is nu een commissie aan het werk om te komen tot actualisering van opleidingsniveaus en de daarmee verbonden leeftijdsschalen. Ik zit ook in deze commissie. EN ontvang graag opmerkingen, aanbevelingen van u c.q. van de BBL-leerlingen.
  - Gezien uw oud-leerling een niveau 4 diploma heeft en als hij in de leeftijdsschalen valt, is de salaristabel "voortgezet vakdiploma (MBO 3/4)" van toepassing.
  Als hij ouder is dan 22 jaar, dan behoort hij te worden ingedeeld op grond van de werkzaamheden die hij doet conform het Handboek voor functie-indeling. Op basis van die indeling wordt een salarisgroep toegepast.

  Hoop dat zo een en ander duidelijk is geworden.
  Overigens, de cao Technisch Installatiebedrijf 2017/2019 is kosteloos door leden aan te vragen bij CNV Vakmensen.

  Met vriendelijke groet,

  Marco Hietkamp
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord
   Dag Marco, dag Paul,

   Ik ben de vader van de betreffende leerling en ik heb de indruk dat de vraag en het antwoord niet met elkaar matchen.

   Dhr Bekkers geeft aan dat het MBO-4 diploma niet wordt erkend door de Vakraad. Mijn zoon heeft dus volgens zijn werkgever alleen een LBO-diploma, en wordt betaald volgens dat LBO-diploma.
   Hoe krijgen we dit diploma WEL op de lijst van de Vakraad?
   De Vakraad hanteert namelijk een oude lijst.

   Dhr. Hietkamp geeft aan "...Gezien uw oud-leerling een niveau 4 diploma heeft..." Wel, dat wordt dus betwist door zijn huidige werkgever.

   Hoe uit deze impasse te komen?

   mvrgr

   Ron
  • Expert CNV Vakmensen
   Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op Ron Hanegraaf:

   Geachte heer Hanegraaf,

   Even een update. De commissie is nog steeds bezig, wat dat betreft heb ik geen nieuwe informatie.

   Met vriendelijke groet,
   Marco Hietkamp
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord
   Dag heer Hietkamp, wat is de status van de nieuwe lijsten waarin u in bovenstaand antwoord refereert?? Zijn er dus nieuwe lijsten bij de vakraad bekend, waarin de diploma's opgenomen zijn die nieuw waren vanaf 2010 en intussen ook al weer uitfaseren?
   Groet, Paul Bekkers.
  • Expert CNV Vakmensen
   Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op Paul Bekkers:

   Even een update. Er is recent een nieuwe uitvraag gedaan naar de werkgeversorganisaties om de gevraagde diploma's te actualiseren.
   Daarnaast is de commissie nog steeds om met een voorstel te komen om de salarisschalen in de cao aan te passen aan de nieuwe opleidingsnivo's.

   Met vriendelijke groet,
   Marco Hietkamp
Terug