Stel je vraag over werk en inkomen

overuren in na contractuele uren of pas na 40 uur werkweek

ik ben gedetacheerd via een uitzend bureau bij een installatiebedrijf. ik heb een contract van 32 uur per week, maar heel veel overuren; uitzend bureau zegt dat er pas overuren worden uitbetaald na 40 uur werkweek. en tot aan 40 uur 'normale' tarief wordt betaald. klopt dit?

dit staat in mijn contract mbt overuren:
Uren/dagen per week: 32 uur verdeeld over 4 dagen
Bruto uurloon: € 20,19 per gewerkt uur
Werkgever overstijgt met deze beloning de wettelijk verplichte beloningsregeling in de van toepassing
zijnde CAO en/of het salarishuis van Opdrachtgever en beschouwt eventuele ADV-compensatie als
onderdeel van het afgesproken loon.
Overwerkregeling (Bruto):
Uren in overtijd, 9e en 10e uur per dag: € 28,01 per gewerkt uur
Uren in overtijd, vanaf 11e uur per dag: € 31,95 per gewerkt uur
Uren in overtijd, op zaterdag: € 31,95 per gewerkt uur
Uren in overtijd, op zondag: € 40,21 per gewerkt uur
Nationale feestdag: € 40,21 per gewerkt uur
Vakantiedagen (per jaar, gebaseerd op
40 uur per week gewerkte uren): 31 (inclusief de nationaal erkende feestdagen) .


en er komt nog eens bij dat ik mijn nationale feestdagen ook zelf moet opbouwen met werkuren en niet "krijg"

Reacties (8)
 • Expert CNV Vakmensen
  Voorgesteld antwoord
  Antwoord
  Beste Rohnie,

  Op grond van de cao Metaal en Techniek is er sprake van overwerk als er buiten het dienstrooster wordt gewerkt. Zie daarvoor artikel 42 van de cao. Als je in je dienstrooster voor 32 uur bent ingepland, dan is er dus sprake van overwerk als je meer dan die 32 uur werkt. De bedragen die je voor overwerk moet krijgen, staan ook in artikel 42 van de cao.

  Het is overigens toegestaan dat de feestdagen moeten worden opgebouwd. Je werkgever heeft de keuze om ze 'gewoon' uit te betalen, of om met een dergelijk opbouwsysteem te werken.

  Groet,
  CNV Info
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord
   Dank u wel voor de snelle reactie!
   Kunt u mij misschien verwijzen naar de CAO? want als ik google naar CAO metaal techniek dan heb daar ook weer heel veel keuzes uit en ik zou niet weten welk ik moet hebben.

   Mbt de verplichte vrije dagen: dit betekend dat als ik bv 15 december begin te werken bij een werkgever, en we zijn vrij met kerst dat ik dan verplicht ben onbetaald verlof op te nemen of in de min kom met vakantie uren... dat is toch heel onlogisch?? ik begrijp de opbouwsysteem niet...
  • Expert CNV Vakmensen
   Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op Rohnie:

   Dit staat in Deel A van de cao ( deze is hetzelfde voor alle cao's die onder Metaal en techniek)

   Je kan dit terug vinden via : www.cnvvakmensen.nl/.../cao-installatietechniek

   op pagina 55
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op Yanick :

   Dank u wel
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op Rohnie:

   Beste Yanick, ik heb het artikel waar je naar verwees opgezocht maar ik kan nergens terug vinden hoe de opbouw van de vakantie dagen nu precies zit. pagina 55 gaat veel al over 'verschoven uren. bij artikel 55 werd ik helaas ook niks wijzer.. :-(


   Ik ben per 1 april in dienst gegaan bij de detacheringsbureau en zij hebben mij met paasen gebeld en gevraagd of ik daar vakantiedagen op uitbetaald wilde hebben ( en dus in de min zou komen) of dat ik onbetaald verlof wilde op die dag. aangezien ik geen dagen nog had opgebouwd was het vrij lasig...

   nu begreep ik dat er over de overuren ook vakantietoeslag geld.

   Mijn werkgever staat er op het moment als volgt in:
   ALLE extra uren boven de 8 uur per dag binnen je dienstrooster zijn overuren ( ook al zit je NIET aan je contractuele 32 uur per week)

   ALLE uren overuren die je op je roostervrije dag maakt worden EERST verrekend ( aangevuld) tot je contractuele uren ( 32 uur pw) en wat er daarvan overblijft word als overuur betaald.

   ik snap er helemaal niks meer van....
  • Expert CNV Vakmensen
   Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op Rohnie:

   Beste Rohnie,

   Je werkt voor een uitzendbureau, dan betekent het dat ze voor uitbetaling van salaris en overuren de cao voor installatiebedrijf volgen want er is sprake van een inlenersbeloning. De uitzendkracht mag niet onderbetaald worden aan werknemers in dienst. Voor het opbouwen van vakantie uren is dit echter weer anders en valt u onder de cao voor uitzendkrachten. Er zijn 2 cao s voor uitzendkrachten, de meest gebruikte is de ABU cao. Die vindt u hier: www.abu.nl/.../CAO-voor-Uitzendkrachten-NL.pdf
   Het kan goed zijn dat u nog niet genoeg verlofuren opgebouwd heeft omdat u verlofuren opbouwt over het aantal uren dat u per week werkt. Met de vele feestdagen in april is het potje feestdagen uren vanuit de cao sneller op dan dat het opgebouwd kan worden.

   Alle uren buiten je diensturen zijn overuren. Over de contracturen wordt in het artikel in de CAO voor installatietechniek niet gerept. Ik ben het dus niet eens met hun berekening.

   Met vriendelijke groet,
   sociaal juridisch medewerker,
   CNV info
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord
   Hallo vriendelijk bedankt voor uw reactie.
   ik heb de detacheringsbureau ernaar gevraagd en zij zeggen dat ze nog wachten op een antwoord van de CAO ( sinds 13 augustus 2019) mbt de aanvulling van de contractuele uren met de uren die ik op de roostervrije dag maak.

   Ik begrijp uit uw antwoord dat er in de CAO niet wordt gesproken over de contractuele uren...maar is het dan vrij te interpreteren zoals het uitkomt?

   !e vraag:
   - klopt het dat de uren van de roostervrije dag volgens de CAO berekend moeten worden als eerste 2 overuren tarief na 9e en 10e uur per dag: € 28,01 en de overige uren als 11e uur per dag: € 31,95?

   2e vraag
   -Mogen zij de uren die ik op een roostervrije dag maak ZONDER mijn toezegging verrekenen met ontbrekende contractuele uren? ( voorbeeld ik heb op een woensdag 6 uur gewerkt ipv 8 en op vrijdag 4 uur ( let op vrijdag is mijn roostervrije dag)..mag de detacheringsbureau dan de woensdaguren aanvullen tot 8 uur met de uren die ik op mijn roostervrije dag heb gemaakt ?


   Ik heb de detacheringsbureau het volgende gevraagd:
   Ik zie graag de bevestiging tegemoet die jullie hebben aangevraagd bij de CAO waarin staat dat de 32 uur per week per definitie aangevuld moet worden door de uren gemaakt tijdens het werken BUITEN dienstrooster, en niet aangevuld kunnen worden vanuit de "reguliere" overuren.

   Is er nog iets anders wat ik kan doen om hier meer duidelijkheid in te krijgen?
   Alvast bedankt voor jullie tijd en geduld!!
  • Expert CNV Vakmensen
   Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op Rohnie:

   Beste Rohnie,

   Het artikel over overuren gaat over uren buiten het dienstrooster, niet over contracturen. Het dienstrooster is wat je ingeroosterd bent per week. Als je daarbuiten moet werken, dan zijn het overuren.
   De vergoeding voor overuren zijn: een vergoeding van 0,78% van het maandsalaris over de 1e 2 uren. Daarna een vergoeding van 0,89% van het maandsalaris. De werkgever moet de vergoeding berekenen en in het loonstrookje specificeren. Je bent geen lid van de bond, ik ben niet bekend met je salaris dus ik kan de berekening zelf niet voor je maken. Berekeningen kan ik pas maken als je lid bent van het CNV. Hoeveel een overuur dan wordt vergoed zou je bij het uitzendbureau na moeten vragen. Die kunnen daarover weer met de opdrachtgever contact hebben.

   Of je overuren verrekend kunnen worden met openstaande uren is situatie specifiek. Die situatie moet onderzocht moet worden door de vakbond of rechtsbijstandsverzekeraar. Er zou dan beoordeeld moeten worden dat het niet hebben van je uren valt onder het risico van de werkgever of van de werknemer. Ik kan daar geen antwoord op geven zonder inzicht te hebben in stukken.

   Ik denk dat je een goede vraag gesteld hebt aan je rechtsbijstandsverzekeraar. Om je verder bij te kunnen staan, is het mijn advies om echt lid te worden van een bond. De situatie en je vragen zijn helaas te complex om via een forum te kunnen beantwoorden.

   Met vriendelijke groet,
   Sabine
   sociaal juridisch medewerker.
Terug