Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Eindbod niet geaccepteerd, wat nu?

Op 5 juni ’s avonds, na 33 uur onderhandelen, deed de FWT een eindbod. Natuurlijk is onderhandelen geven en nemen, maar dit lijkt meer op het toegeworpen krijgen van een afgekloven bot, in plaats van een op vakmensen en prettige samenwerking gericht cao-bod. Geen eindbod maar een eind-bot dus.

In het eindbod staat het volgende: “Uiterlijk 12 juni 2019 vernemen wij uw reactie op het onderhavige eindbod. Als dit eindbod niet wordt geaccepteerd, komt dit in zijn geheel te vervallen”.

Wat is een eindbod?

Werkgevers zeggen: dit is voor ons het eindbod. De boodschap daarvan is: take it or leave it.

Een eindbod is een uiterst bod van de werkgever of vakbond in de cao-onderhandelingen. Dat komt op tafel op het moment dat de werkgever of vakbond geen verdere concessies kan - of wil - doen om een cao-akkoord te bereiken. In dit geval is sprake van een eindbod van de werkgevers FWT.

Nee tegen het eindbod

De cao-commissie van CNV Vakmensen heeft, vanwege de minnen en verslechteringen, besloten het eindbod niet te accepteren. En wil, in plaats daarvan, de werkgevers de ruimte te geven om de cao-onderhandelingen te hervatten. 

Wat is het probleem?

De pijnpunten zitten vooral op vier hoofdonderwerpen:

Voorstel CNV Vakmensen namens de leden (waarvan veel meer lid moeten zijn)

Eindbod werkgevers FWT (waarvan bijna alle werkgevers lid zijn) 

Loonstijging (in 1 jaar):

 • Per 1 juni 2019 4% plus 1% voor leerrekening
 • Loonstijging mag in centen en/of procenten
 • Akkoord met het voorstel ui het advies van de commissie jeugdlonen inzake aanpassing aan WML en BBL.

Loonstijgingen (in 2 jaar):

 • Per 01-09-2019 : 3%
 • Per 01-05-2020 : 2%
 • Per 01-01-2021 : 1%%
 • Akkoord met het voorstel uit het advies van de commissie jeugdlonen inzake aanpassing aan WML en BBL.
Vrijvallende VPL premie van 5% (loonwaarde 3,5%) gebruiken voor verbetering basisregeling pensioen (PMT). Nu afspreken, anders verdwijnt het geheel of gedeeltelijk in de zakken van de werkgevers. VPL wordt betrokken bij nieuwe onderhandelingen over pensioen vanaf 1 januari 2020.
Vanaf 60 jaar deelname aan het Generatiepact. Het generatiepact als recht voor de werknemer. En de vrijgevallen uren herbezetten door jongeren met een vast contract.
 • De huidige pilot Generatiepact vanaf 62 jaar onder dezelfde voorwaarden continueren.
 • Een bedrag van 100.000 euro afspreken voor voorlichting.
 • Cao-artikel 51 niet aanpassen
 • De extra vakantiedagen starten vanaf 53 jaar
 • Cao-artikel 51 wordt aangepast
 • Extra vakantiedagen starten bij 56 jaar.

Wat zegt dit ons?

Je werkt in de Metaal en Techniek, een sector..

 • in een goede algemene economische omgeving, waar de inflatie dit jaar oploopt volgens de statistieken (april 2019: 2,88%);
 • waarin het economisch goed gaat en 2018 een absoluut topjaar was voor het MKB, dit geldt dus ook voor de bedrijven in de Metaal en Techniek;
 • waar ook het eerste kwartaal van 2019 goed is verlopen;
 • waar een nijpend tekort is aan vakmensen;
 • waarin we Nederland moeten helpen in de techniek en energietransitie;
 • waar onze leden keihard werken, loyaal hun vak uit oefenen en te maken hebben met werkdruk;

Van de werkgevers krijg je:

 • een eindbod voor de nieuwe cao die op een aantal zwaarwegende onderdelen te ver afwijkt van onze eisen om het eindbod positief aan onze leden te kunnen voorleggen.

En nu dan?

We constateren dat werkgevers niet tegemoetkomen aan de voorstellen die wij hebben gedaan. Onze cao-commissie doet nog een laatste handreiking. We gaan niet akkoord met het eindbod, maar willen wel verder onderhandelen.

Wij willen een reactie vóór 18 juni 2019 om 12.00 uur.

Mochten werkgevers hier niet op reageren dan moeten we helaas concluderen dat we zijn uit onderhandeld. Dan zit er niks anders op dan al onze leden te vragen ons te helpen en op 28 juni in actie te komen.

Wat kun jij doen?

Nee zeggen en niks doen is geen optie. Jij en ik moeten nu de werkgevers laten zien en merken dat het ons ernst is. Samen zijn we de vakbond. Meer vakmensen zouden lid moeten zijn. Het komt er nu op aan! Ben je nog geen lid? Sluit je dan nu aan! Je krijgt het eerste halfjaar 50% korting. Schrijf je een collega in? Dan kun je ook nog eens gebruik maken van onze verjaardagsactie.

Ook belangrijk: Download de nieuwsbrief en verspreid deze onder jouw collega's!

 • De economische groei is al jaren aan de gang en er zijn weinigen onder ons die het ook merken. Een inflatiecorrectie gunt men ons enigszins maar iets erbij? NEE, dat gunt men de werkman niet!

  Wij willen ook wel eens een beetje vooruit  i.p.v. inleveren op alle fronten.

  De top heeft de afgelopen jaren steeds goed voor zich zelf gezorgd, nu is het eens tijd voor de Vakman waar men zo om zit te springen!  Een economische wetmatigheid: "de prijs stijgt van een product (Vakman) waar veel vraag naar is".

 • Van verslechteringen kan geen sprake zijn weer die vele open eindjes waar uiteindelijk niks van terecht komt het is schandalig. Laten de werkgevers zich realiseren dat zij dan wel eigenaar zijn van een bedrijf, maar zonder de werknemers helemaal niets hebben.

 • Begrijp ik nou goed dat bonden minder loonsverhoging willen dan dat de werkgevers bieden?

 • Dat begrijp je niet goed. Werkgevers bieden minder.